Støttekontaktperson - SKP

At få besøg af en opsøgende medarbejder - StøtteKontaktPerson er midlertidigt tilbud til mennesker, som er socialt udsatte på grund af psykisk sygdom, misbrug eller hjemløshed. StøtteKontaktPersonen opsøger og støtter borgere, som er i fare for social deroute eller isolation, og hjælper med at skabe kontakt og bygge bro til kommunens eksisterende tilbud.

Hvem kan henvende sig?

Alle har mulighed for at henvende sig både hvis man selv har brug for hjælp eller kender en man er bekymret for.

Hvor henvender jeg mig?

Du kan henvende dig til teamleder

Gitte Helver
Tlf. 29 43 12 84
gihe@lolland.dk

Alle henvendelser kan foregå anonymt. Det er dog vigtigt at oplyse navn, adresse og evt. telefonnummer på vedkommende, som har brug for hjælp.