Ledsageordning jf. Lov om social service § 97

Ledsageordningen er et tilbud til dig under 67 år, som på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ønsker ledsagelse. Ordningen indebærer selve ledsagelsen, og de funktioner, som er forbundet hermed. Det kan bl.a. være hjælp med overtøjet, kørestol og andre ganghjælpemidler. 

Kommunen kan bevillige dig 15 timers ledsagelse om måneden, med det formål, at gøre din dagligdag lettere. Med ledsageordningen har du mulighed for selv at vælge den person, som du ønsker, skal udføre de opgaver, du har svært ved selv at klare.

Med ordningen følger mulighed for ledsagerkort med nedsatte billetpriser, til ledsageren.

Ordningen fortsætter, efter du er fyldt 67 år.