Du har mulighed for at søge om hjemmehjælp, hvis du har nedsættelse i dine funktioner, i en grad der gør, at du ikke selv kan udføre opgaver omkring den personlige pleje, eller den praktiske hjælp.

Hjælpen kan blandt andet dreje sig om:

  • Daglig personlig pleje
  • Bad
  • Toiletbesøg
  • Af- og påklædning
  • Opvarme og anrette dine måltider
  • Rengøring
  • Tøjvask
  • Bestilling af købmandsvarer

Det er vigtigt, at du får hjælp til at bevare de færdigheder, du har. Derfor ydes al hjælp ud fra en konkret, individuel vurdering af dine behov, hvor ’aktiv hverdag’ er et grundlæggende princip. Dette betyder at der er målrettet fokus på om du har træningspotentiale til at blive selvhjulpen, eller få mindre behov for hjælp. Der er også fokus på om der er en rask ægtefælle eller andre i husstanden, der kan varetage opgaverne, specielt i forhold til de praktiske opgaver.

Måske kan du også få genoptrænet færdigheder du ikke længere troede, du havde. Herved får du mulighed for at klare dig selv bedst muligt. Gennem dialog og samarbejde vil du blive medinddraget.

Visitation til hjemmehjælp

Du kan kontakte din visitator alle hverdage mellem kl. 8.00 og 11.00.

Personlig og praktisk hjælp, træning, sygepleje: 54 67 62 20 tast 1

Visitation til specialområder

Du kan kontakte Visitator for følgende områder alle hverdage mellem kl. 8.00-9.00.

Ældre – og plejebolig: 54 67 62 03, 54 67 62 34 eller 54 67 62 76

Midlertidige boliger: 54 67 62 04 eller 54 67 62 05

Ledsagerordning: 54 67 62 76

Logopæd til borgere med talevanskeligheder, forårsaget af hjerneskade: 54 67 62 76

Omsorgstandpleje: 54 67 66 53

Handicapkørsel: 54 67 66 53

Havehjælp: 54 67 66 53

Post til døren: 54 67 66 53

Hvis du bruger selvbetjeningsløsningerne, har du ikke brug for at finde en visitator.

E-mail: socialogarbejdsmarked@lolland.dk eller på Borgerportalen