Hvem er målgruppen for støtte til køb af bil?

Du kan søge om støtte til køb af bil, hvis du har en funktionsnedsættelse som i væsentlig grad forringer din evne til at:

  • opnå eller fastholde et arbejde
  • gennemføre en uddannelse
  • deltage i aktiviteter

uden brug af bil

Kommunen foretager en vurdering af dine samlede forhold, herunder dit helbred, dine sociale forhold og din evne til at færdes, fx din gangdistance. Desuden vil kommunen vurdere, om dit transportbehov kan dækkes bedre på anden vis, fx individuel handicapkørsel.