Kropsbårne hjælpemidler omfatter hjælpemidler som bæres tæt på kroppen. Flere af disse er specialfremstillet til den enkelte bruger.

Eksempler på kropsbårne hjælpemidler

Høreapparater, bleer, diabetes hjælpemidler, katetre, kompressionsstrømper, proteser etc. Alle typer af kropsbårne hjælpemidler skal søges digitalt via borger.dk. Klik på nedenstående link.