Hvad er hjælpemidler?

Hjælpemidler er produkter som fremstilles specielt med henblik på at afhjælpe en funktionsnedsættelse. De har en begrænset del af befolkningen som målgruppe og kan ikke købes i almindelig handel.

Eksempler på hjælpemidler

Kørestole, lifte, plejesenge etc.

Hvad er forbrugsgoder?

Forbrugsgoder er produkter som er fremstillet og forhandles bredt, med henblik på sædvanligt forbrug, og med den almindelige befolkning som målgruppe. Produkterne er ikke fremstillet med henblik på afhjælpning af nedsat funktionsevne, men udgør i visse situationer den kompensation, som er nødvendig for en borger med nedsat funktionsevne.

Eksempler på forbrugsgoder

Elscooter, 3-hjulet cykel, bestik med brede skafter etc.

Betingelser

Hvilke betingelser skal være opfyldt for at man kan blive bevilget et hjælpemiddel eller et forbrugsgode?

Der gælder de samme betingelser for bevilling af hjælpemidler som forbrugsgoder. For begge gælder at, hjælpemidlet eller forbrugsgodet i væsentlig grad skal kompensere for, eller afhjælpe den nedsatte funktionsevne.
Hjælpemidlet eller forbrugsgodet skal endvidere i væsentlig grad være med til at lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller være nødvendig for at den pågældende kan udøve et erhverv.