Hvem kan søge om hjælpemidler?

Du kan søge om hjælpemidler, forbrugsgoder, hjælp til boligindretning eller støtte til køb af bil, hvis du har en varig funktionsnedsættelse. Heri ligger normalt, at der ikke er udsigt til bedring indenfor en overskuelig fremtid.

Formål med tildeling af hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til køb af bil eller hjælp til boligindretning er, at en borger med en funktionsnedsættelse, kan leve en så selvstændig tilværelse som mulig.
Støtten ydes efter servicelovens § § 112 hjælpemidler, 113 forbrugsgoder, 114 støtte til køb af bil og 116 hjælp til boligindretning.