Hvem er målgruppen for hjælp til boligindretning?

Du kan søge om hjælp til boligindretning, hvis du har en varig funktionsnedsættelse som medfører, at du har behov for indretning af boligen på en sådan måde, at boligen bliver bedre egnet for dig. 
Eksempler på boligindretning kan være: opsætning af gelænder, opsætning af trappelift, etableringen af, eller ombygning af badeværelse. 

Kommunen skal vurdere, om problemstillingen ikke kan løses på anden måde, så boligen vil blive bedre egnet til dig.