Eget valg af hjælper til personlige og praktiske opgaver

jf. Lov om social service § 94

Du er berettiget til at modtage hjemmehjælp jf. Lov om social service § 83, fordi du har haft et tab af funktioner, som gør at du har svært ved at udføre de daglige personlige og praktiske aktiviteter.

Hjælpen kan blandt andet dreje sig om:

  • Daglig personlig pleje
  • Bad
  • Toiletbesøg
  • Af- og påklædning
  • Opvarme og anrette dine måltider
  • Rengøring
  • Tøjvask
  • Bestilling af købmandsvarer

Du har mulighed for jf. Lov om social service § 94, at udpege en privat person til at støtte dig i udførelsen af de personlige og/eller praktiske aktiviteter.

Hvis du ønsker at søge om denne ordning, skal du kontakte Visitationen.