Udledningstilladelser til Lolland Forsyning

Her vises gældende udledningstilladelser givet til Lolland Forsyning. 

Tilladelserne er udarbejdet af Lolland Kommune, men Miljøstyrelsen er den tilsynsførende myndighed.

Tilladelser vil løbende blive uploadet.