Affaldsselskabet REFA sørger for håndteringen af affald i Lolland Kommune.

Selvbetjening og information omkring dagrenovation, genbrugspladser og affaldshåndtering i øvrigt kan derfor findes på REFAs hjemmeside.

Lolland Kommunes Affaldsplan kan læses her, mens Lolland Kommunes affaldsregulativer for både husholdninger og virksomheder kan læses hos Energistyrelsen.