Byggeaffald skal anmeldes til Lolland Kommune

Hvis der foretages nedrivning eller renovering af en bygning eller et anlæg på over 10 m2, eller hvor der fremkommer mere end 1 ton byggeaffald, skal den forventede mængde affald anmeldes til kommunen senest 14 dage før nedrivningen eller renoveringen.