Træ fra nedrivninger betragtes som affaldstræ.

Det er ulovligt for virksomheder at aflevere affaldstræ til private borgere, og det er ulovligt at anvende affaldstræ til opvarmning ved afbrænding i f.eks. brændeovn og brændefyr.

Hvad er affaldstræ

Affaldstræ er typisk malet, lakeret eller trykimprægneret træ. Det kan også være træ, der er behandlet med svampemiddel, har rester af lim eller har søm eller skruer i. Træpaller anses ligeledes som affaldstræ. Da det ikke altid er til at se med det blotte øje, hvordan træet er blevet behandlet, betragter Lolland Kommune alt træ fra nedrivninger som affaldstræ.

Hvorfor er det ulovligt at afbrænde affaldstræ

Undersøgelser har vist, at afbrænding af affaldstræ gør, at udledningen af partikler mangedobles. Affaldstræ indeholder potentielt kræftfremkaldende stoffer, som ved afbrænding risikerer at havne i nærmiljøet. Du kan se henvisninger til den relevante lovgivning nederst på denne side.

Hvorfor er det ulovligt at aflevere affaldstræ hos private borgere

Virksomheder skal aflevere affald til nyttiggørelse hos godkendte modtagere. Du kan se henvisninger til den relevante lovgivning nederst på denne side.

Behandling af affaldstræ

Affaldstræ skal så vidt muligt genanvendes. Det er derfor lovligt at bygge med affaldstræ. Skal affaldstræet brændes, skal det ske i de store forbrændingsanlæg, som er godkendt til det. Anlæggene fyrer med meget høje temperaturer og har filtre på skorstenene som minimerer forureningen fra afbrænding af affaldstræet.

Aflevering af affaldstræ

Affaldstræ kan afleveres på en af REFAs genbrugspladser. På genbrugspladsen skal affaldstræ sorteres i tre forskellige fraktioner:

Behandlet, indendørs træ (container 9a)
Ubehandlet, indendørs træ (container 9)
Udendørs træ (container 11)

Klage over afbrænding eller aflevering af affaldstræ

Ønsker du at klage over afbrænding eller aflevering af affaldstræ kan du gøre det ved at indsende et klageskema til kommunen. Du finder klageskemaet på siden om Miljøgener og klager.

Lovgivning

Biomassebekendtgørelsen fastsætter regler for bl.a. privates afbrænding af træ. Affaldstræ er ikke omfattet af biomassebekendtgørelsen og skal derfor behandles efter affaldsbekendtgørelsens regler. Ifølge affaldsbekendtgørelsens § 37 er forbrænding af forbrændingsegnet affald kun tilladt på dertil godkendte anlæg.

Reglerne for virksomheders behandling af affaldstræ fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 51.