STU er en treårig ungdomsuddannelse til dig, der har afsluttet folkeskolen, er under 25 år og som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Ungdomsuddannelsen indeholder fag og aktiviteter, der fremmer din personlige udvikling, og giver dig mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet.

Ungdomsuddannelsen fremmer din evne til at indgå i sociale sammenhænge, og til et selvstændigt og aktivt fritidsliv. STU er rettet mod udvikling af dine kompetencer til brug i uddannelses- eller beskæftigelses situationer.

Du søger STU gennem din UU-vejleder. UU-vejlederen sender ansøgningen til visitationsudvalget for STU, som herefter træffer afgørelse om du tilhører målgruppen for STU.  
Hvis du ønsker at søge STU skal du kontakte UU - Ungdommens uddannelsesvejledning.
Du kan finde mere uddybende information i serviceinformation om STU.
Ved yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Visitationen.

Kontakt Visitator

Unge mellem 18 og 25 år og Særlig tilrettelagt uddannelse - STU

Visitation til unge mellem 18 og 25 år med sindslidelser, erhvervet hjerneskade, fysiske og psykiske udviklingshandicaps og Særlig tilrettelagt uddannelse - STU. Find din visitator ud fra de første cifre i dit cpr. nummer. Visitatorerne har kontortid alle hverdage mellem kl. 8.30 og 9.30.

Team Unge

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse og Særlig tilrettelagt uddannelse.
Der udarbejdes og koordineres handleplaner jf. SEL § 141, koordinering og samarbejde med kriminalforsorgen og døgnbehandling til borgere mellem 18 og 25 år.

Bitten Nielsen, tlf. 54 67 62 83
Visitation til unge med cpr: 1-7  

Susan Andersen, tlf. 54 67 62 22
Visitation til unge med cpr: 8-15  

Sidnana Poskovic, tlf. 54 67 62 32
Visitation til unge med cpr: 16-24  

Tine Skytt Nielsen, tlf. 54 67 62 19
Visitation til unge med cpr: 25-31