jf. Lov om Social Service § 103

Beskyttet beskæftigelse er til dig der er mellem 18 og 65 år, som har begrænsninger i arbejdsevnen, og som ikke har mulighed for at opnå eller fastholde arbejde på normale vilkår, for at deltage i arbejdsmarkedet.

Dine muligheder for at deltage i aktiveringstilbud, revalidering, fleksjob eller job med løntilskud skal være udtømte.

Ved anmodning om beskyttet beskæftigelse skal du rette henvendelse til Jobcenter Lolland.

Du kan finde mere uddybende information i serviceinformationen – Beskyttet beskæftigelse jf. Lov om Social Service § 103 og i kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse.

Ved spørgsmål om beskyttet beskæftigelse er du velkommen til at ringe til Visitationen.