For unge mellem 18 og 26 år

Du kan få hjælp til at komme ud af din afhængighed af stoffer og alkohol. Jo før du søger hjælp, jo nemmere er det at komme ud af din afhængighed.

Hos os kan du få støtte til at stoppe med hash, alkohol eller andre rusmidler. Der vil være mulighed for at knytte nye venskaber med andre unge i samme situation som dig og få råd, støtte og vejledning.

Ungebehandlingen tilbyder

Ambulant behandling for unge mellem 18 og 26 år med enkeltstofproblemer eller blandingsmisbrug af hash og de såkaldte feststoffer som ecstasy, amfetamin, kokain, alkohol med mere. Vores udgangspunkt er de unges hverdagsliv. Vi har fokus på det psykosociale aspekt. Vi arbejder på at skabe sammenhæng mellem de unges forestillinger og de realiteter de møder. En væsentlig forudsætning er at de unge selv ønsker at ændre deres situation, men vi arbejder også med deres motivation. Behandlingen er tilpasset de unges individuelle behov.

Vi tilbyder i perioder også gruppebehandling, der tilrettelægges efter behov. Typisk af 10 ugers varighed, som et supplement til den individuelle behandling, hvor de unge har mulighed for at interagere med andre, for derved bedre at kunne se sig selv og andre. Vi tager hånd om det hele menneske og samarbejder med jobcenteret , skoler og andre kommunale instanser.

Ungeafdelingen tilbyder NADA behandling en akupunkturbehandling der bruges mod abstinenser, søvnløshed, fysisk uro m.m.

NADA - behandling er tænkt som hjælp i abstinensbehandlingen, men er også en metode, som fremmer recovery (at komme sig)

Rådgivning og samtaler efter aftale i tidsrummet

Mandag kl. 9-16

Tirsdag kl.  9-16

Onsdag kl.  9-12

Torsdag kl. 9-16

Fredag kl.  9-13

Beliggenhed

Nakskov Sundhedscenter

Hoskiærsvej 17,  4900 Nakskov
Tlf. 54 67 61 70.