Misbrugskonsulenten kan findes i Børn og Ungerådgivningen i både Øst og Vest. Han har herudover også kontor på Søvej 6 - indgang ved biblioteket - lokale "Børn og Ungerådgivningen".
 
Misbrugskonsulentens målgrupper er som udgangspunkt unge mellem 0 og 18 år, der kan dog, såfremt det skønnes nødvendigt, dispenseres ud over det 18 år.
 
Misbrugskonsulentens arbejdsområder er som følger:

  • Rådgivning og vejledning i forhold til unge og deres brug af rusmidler
  • Rådgivning og vejledning af forældre og pårørende til unge med et brug af rusmidler
  • Varetagelse af afdækning - og udrednings opgaver i sager hvor det skønnes der er rusmiddel relaterede problematikker
  • Vejledning i og etablering af individuelle behandlingsforløb
  • Bistå i med sagssupervision i sager med rusmiddelproblematikker
  • Varetage og udvikle samarbejdet med relevante samarbejdsparter internt og eksternt
  • Udover de ovennævnte områder kan misbrugskonsulenten bruges i forhold til forebyggelse- og undervisningsopgaver på rusmiddelområdet.

Der tilstræbes en 1. kontakt til den unge inden 10 arbejdsdage efter henvendelse.
 
I forhold til børn, unge eller pårørende der selv henvender sig direkte til misbrugskonsulenten, gives anonym rådgivning og vejledning. Skønnes det at der er brug for en yderligere indsats, vil denne altid skulle ske i samråd og samarbejde med den pågældende unges Børn- og Ungerådgiver.