Det gule sundhedskort (sygesikringsbevis)

Det gule sundhedskort udstedes af kommunen, som bevis på ret til ydelser i henhold til Sundhedsloven.

Alle, der har fast bopæl i Danmark, har ret til ydelser i henhold til Sundhedsloven.

Hvis du har meldt flytning, vil du automatisk modtage et nyt sundhedskort på din adresse ca. 2-3 uger efter, at flytningen er registreret.

Bemærk!

Fra 1. august 2014 skal du have det blå EU-kort, hvis du skal rejse i Europa uanset rejsens varighed og formål.