Har du væsentlig nedsat funktionsevne, og bor du ikke i plejebolig, er dette dagtilbud for dig.

Dagtilbuddet hjælper dig med at bevare eller stimulere dine fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Samtidig udsætter du yderligere funktionstab.

Dagtilbuddet indeholder fysisk og kognitiv træning, socialt samvær og hjælp til personlige opgaver.

Dagtilbuddet kan også være som hjælp til din ægtefælle eller samlever, der bistår dig i den daglige hjælp, og som har brug for aflastning.

Hvis du ønsker at søge om dagtilbud, kan du kontakte Visitationen.

Telefon 54 67 62 20 tast 1. Dagligt mellem 8 og 11.