Dagtilbuddet henvender sig til borgere med demens eller demenslignende adfærd, som ikke bor i plejebolig.

Dagtilbuddet indeholder vedligeholdende træning, fysisk, psykisk og socialt

Dagtilbuddet kan også være som hjælp til din ægtefælle eller samlever, der bistår dig i den daglige hjælp, og som har brug for aflastning.

Hvis du ønsker at søge om dagtilbud, kan du kontakte Visitationen.

Læs mere om dagtilbud for borgere med demens.