Søg informationer på kommunens digitale kort

På Lolland Kommunes digitale kort kan du se, hvad der gælder på din adresse, fx byggelinjer eller lokalplaner.

Bygningstegninger over din ejendom

Mangler du tegninger af din ejendom, kan vi muligvis hjælpe dig. Læs mere om tegninger

Vi skal gøre opmærksom på, at der ikke ligger tegninger på alle ejendomme i kommunen.
Vi har ingen tegninger, som viser skelpæle og skelafstande. Du bedes i stedet kontakte en landmåler.