Sådan ændrer du dine BBR-oplysninger

Som boligejer er du ansvarlig for, at oplysningerne i BBR-registret er korrekte. Det er derfor en god idé at gennemgå BBR-meddelelsen, eksempelvis når du køber hus, så du ikke får nogen overraskelser senere. Hvis der er fejl i BBR-registret, skal du derfor sørge for, at de bliver rettet. Du har pligt til at melde alle ændringer, du foretager på din ejendom til Bygnings- og Boligregistret (BBR). Hvis du er lejer eller andelshaver, skal du først og fremmest starte med at kontakte din udlejer eller andelsboligforening, hvis du har ændringer til oplysningerne i BBR.

Du kan benytte Ret BBR til at opdatere dine BBR-oplysninger, eller du kan sende dine BBR-ændringer til
Lolland Kommune, Byggeri og Ejendomme
Jernbanegade 7, 4930 Maribo
E-mail: byggeri@lolland.dk
Tlf. 54 67 67 67
Alternativt kan du udfylde formularen Indberetning af BBR-rettelser.

Registrering af brændeovn

Brændeovne, der er tilsluttet efter 1 juni 2008, skal have en prøvningsattest. Dette fremgår af brændeovnsbekendtgørelsen. Hvis din brændeovn er tilsluttet efter denne dato, skal du sende en kopi af prøvningsattesten til kommunen.

Hvis du ikke kan skaffe prøvningsattesten, vil brændeovnen blive registreret i BBR med følgende notat: Der ligger ikke en prøvningsattest på brændeovnen i kommunens arkiver.

Det videre forløb

Når kommunen modtager dine BBR-rettelser, foretager vi et såkaldt BBR-tjek. Her sammenligner vi dine BBR-rettelser med de oplysninger, vi har liggende på din ejendom. Vi undersøger bl.a., hvilke byggetilladelser, der er givet på ejendommen og sammenligner disse oplysninger med de faktiske forhold ud fra luftfotos.

Du skal være opmærksom på, at du er ansvarlig for, at alle bygninger på din ejendom er lovligt opført. Det gælder også bygninger, som er opført af tidligere ejere.

Viser BBR-tjekket, at der er ikke godkendte bygninger eller andre forhold på din ejendom, som er i strid med lovgivningen, vil kommunen kræve, at du sørger for at lovliggøre forholdet. 

Lovliggørelse af byggeri

En sag om lovliggørelse af byggeri følger i princippet den samme sagsgang som ved en almindelig byggesag, hvor kommunen beder ejer om at sende diverse materiale (tegninger mv.) til sagens behandling.

Retlig lovliggørelse betyder, at byggeriet lovliggøres rent formelt, uden at der sker fysiske ændringer i byggeriet.

Fysisk lovliggørelse betyder, at bygningen bringes i overensstemmelse med lovgivningen. Dette kan ske, enten ved at bygningen ombygges, nedrives eller ved en kombineret ombygning/nedrivning.

Der opkræves byggesagsgebyr for behandling af lovliggørelsessag efter timeforbrug, som ved øvrige byggesager. 

Hvilke oplysninger har det offentlige om din ejendom?

Den Offentlige Informationsserver, OIS, indeholder oplysninger om din og andres ejendom. Oplysningerne stammer fra en række landsdækkende registre, som ejes og vedligeholdes af kommuner, regioner og stat. Du kan kun se alle oplysninger, hvis du logger på med din digitale signatur eller den fælles pinkode.

Du kan se din ejendom på kort, udskrive din BBR-udskrift og meget mere på www.ois.dk.