På denne side finder du forskellige videoer, som bl.a. kan hjælpe dig til at sende en ansøgning, tjekke beskeder og indsende supplerende via Byg og Miljø.
 
1 - Sådan logger du ind på Byg og Miljø
2 - Sådan opretter du en byggesag
3 - Sådan udfylder du dokumentationskrav og sender ansøgningen
4 - Sådan tjekker du nye beskeder
5A - Sådan vedhæfter du en fuldmagt - digital underskrift
5B - Sådan vedhæfter du en fuldmagt - underskrift i hånden
6 - Sådan indsender du anmeldelse om påbegyndelse
7 - Sådan udfylder du dokumentation ved afslutning af byggeriet
 

Vejledning til borgerhjælp til ansøgning i Byg og Miljø

For at være godt forberedt, bedes du gennemlæse denne tekst før du kommer til vejledning.

Før vejledningen anbefaler vi, at du ser vores vejledningsvideoer ovenfor.

Lolland kommune gør opmærksom på, at vi som myndighed ikke må fungere som rådgiver, hvorfor vi udelukkende kan vejlede dig i forbindelse med din byggesag.

Det er landspolitisk besluttet, at alle ansøgninger skal indsendes digitalt via portalen Byg og Miljø. For at komme ind i Byg og Miljø skal du logge ind med dit Nem-ID. Husk derfor dit Nem-Id til vejledningen.

Alle ansøgninger ansøges og behandles efter de administrative bestemmelser i bygningsreglement 2018. Af BR18 § 10 fremgår hvilke oplysninger, som du skal angive i forbindelse med indsendelse af din byggeansøgning.

Ud over ansøgningsmateriale, som skal bestå af tegninger, beregninger og beskrivelser, skal du også overveje:

  • Indplacering af brand- og konstruktionsklasser, og dokumentation iht. kapitel 26 & 27 i BR18
  • Hvilke kapitler i bygningsreglementet dit byggeri er omfattet af ift. tekniske og bebyggelsesregulerende bestemmelser i BR18
  • Fuldmagt (hvis du ikke ejer ejendommen)

Det er vigtigt, at du har taget stilling til ovenstående inden du kommer til vejledning. Vi har ikke mulighed for at hjælpe dig med at angive disse oplysninger i forbindelse med din ansøgning.

Vi skal bemærke, at vi er bekendt med at mange ansøgere finder reglerne i bygningsreglementet kompliceret. Vi skal derfor anbefale at man sætter sig grundigt ind i reglerne på forhånd, eller antager en byggerådgiver til at bistå sig i forbindelse med ansøgningsprocessen.

Vi anbefaler, at du medbringer din egen computer. Du har mulighed for at oprette forbindelse til internettet via et gæste login. Lolland Kommune kan, hvis det er nødvendigt, stille en borgercomputer til rådighed. Det vil være dig som ansøger, der skal betjene computeren i forbindelse med indsendelse af ansøgning.

I Lolland Kommune er det muligt at få 15 min. gratis forhåndsdialog, hvorefter al tid forbrugt på byggesagsbehandling er pålagt gebyr efter de politisk besluttede takster. I disse 15 min. har du mulighed for få vejledning i ansøgning i Byg og Miljø. Efterfølgende tid faktureres i forbindelse med byggesagen: www.lolland.dk/byggesagsgebyr.

Vejledningen foregår på adressen Fruegade 7, 4970 Rødby iht. aftale med en Byg og Miljø-vejleder.

Har du spørgsmål, er du velkommen til, at kontakte Christian Jensen (chrje@lolland.dk / 54676454) eller Kristine Olsen (krols@lolland.dk / 54676780).