Opstilling af siloer kræver byggetilladelse. Siloerne skal helhedsvurderes, da de ikke er fuldt ud reguleret af byggeretten. Hvis du skal opstille en silo, skal du indsende en ansøgning gennem den digitale ansøgningsportal www.bygogmiljø.dk.

Ligeledes skal der søges nedrivningstilladelse jf. BR18, §47

Øvrige tilladelser/anmeldelser, som skal søges eller anmeldes

Byggeriet skal anmeldes jf. planlovens § 38, stk. 2. En anmeldelse skal indeholde en beskrivelse af byggearbejdet, redegørelse for og oplysninger om landbrugets størrelse, mængde af aktuelle afgrøder samt afstemning af plads og kapacitetsbehov for oplag og placering i forhold til eksisterende bygninger. Kommunen bruger disse oplysninger til at vurdere, om byggeriet er undtaget krav om landzonetilladelse jf. planlovens §36. 

Hvis der samtidig er dyrehold på ejendommen, skal byggeriet desuden anmeldes jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen – se mere på www.husdyrgodkendelse.dk.

Byggeriet skal samtidig ansøges jf. ”Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag” hos beredskabet. Læs mere på www.lollandfalster-brandvaesen.dk.