Generelle salgsbetingelser

Grundene sælges med udgangspunkt i den vejledende pris angivet i listen herover baseret på kontant betaling. Lolland Kommune har vurderet, at den vejledende pris svarer til markedsprisen, og sælger ikke grundene til en lavere pris end den vejledende. Som køber er du ikke afskåret fra at afgive et højere bud end den vejledende pris. Salg til andre end højestbydende kan ske, såfremt Kommunen vurderer, at der herved varetages en særlig saglig interesse. Lolland Kommune forbeholder sig i øvrigt ret til at forkaste alle tilbud.

Tilbuddet skal være skriftligt, lyde på et fast kontant beløb, indeholde oplysninger om køber, ønsket overtagelsesdato samt forventet fremtidig anvendelse af arealet. Tilbuddet kan sendes til byggeri@lolland.dk

Salg sker først 14 dage efter første annoncering af grundsalget. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

De endelige betingelser for handlen vil fremgå af købsaftalen, men følgende vil generelt være betingelser for køb af nedrivningsgrundene.

Lolland Kommune har oprindeligt købt grunden med henblik på nedrivning af grundens bebyggelse som led i kommunens plan for boliger og bosætning. Derfor sælges grunden uden byggeret, og du kan som køber derfor ikke forvente at opnå godkendelse til bebyggelse på grunden. Grundens hidtidige tilslutninger til vand, kloak samt el er afbrudt ved vejen.

Grunden overtages i øvrigt som entreprenøren efterlader den - groft planeret, hvor nedrivning har fundet sted. Du skal som køber selv sørge for at fjerne beplantning på grunden.

Lolland Kommune er ikke bekendt med grundens jordbundsforhold og der udarbejdes ikke jordbundsundersøgelser på grunden. Lolland Kommune garanterer ikke, at der er skelpæle ved grundskel.  Der bliver ikke udarbejdet matrikelkort. Grunden sælges med de samme rettigheder, byrder og servitutter, som de har tilhørt tidligere ejere – der henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Da grunden således på handelstidspunktet hverken anvendes til beboelse for sælger eller købes med henblik på bebyggelse og beboelse af køber, er handlen ikke omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom (Lovbekg. nr. 1123 af 22. september 2015). Det betyder, at der ikke gælder fortrydelsesret for hverken køber eller sælger.

Lolland Kommune erklærer, 

  • at der Lolland Kommune bekendt ikke påhviler grunden utinglyste rettigheder eller byrder,
  • at al forfalden gæld vedrørende anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov, fællesanlæg, el, gas, vand, kloak, rensnings- og ledningsanlæg er betalt,
  • at der Lolland Kommune bekendt ikke er udført arbejder eller er truffet beslutninger, som senere vil medføre lignende udgifter for grunden,
  • at der Lolland Kommune bekendt ikke fra det offentlige eller private er rejst sager eller krav, som ikke er opfyldt,
  • at grunden, Lolland Kommune bekendt, ikke er forurenet

Du skal som køber betale omkostninger til berigtigelse af handlen, herunder for digital tinglysning af skøde eller arealoverførsel samt registreringsafgift til tinglysning. Køber opfordres til at kontakte en advokat eller landinspektør for at høre nærmere til reglerne for berigtigelser samt omkostningerne hertil.

Du er forpligtet til at tage skøde på grunden senest på overtagelsesdagen, og er berettiget hertil, når hele købesummen er deponeret.

Grundene på denne side er grunde, du kan købe, men ikke bygge et hus på. Typisk har der tidligere været et hus på grunden, der nu er revet ned.

Grunde

Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Abedvej 2, 4952 Stokkemarke

5g

Abed By, Stokkemarke

632 m², heraf vej 0 m²

6.400 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Birketvej 135, 4941 Bandholm

9h

Reersnæs By, Bandholm

800 m², heraf vej 0 m²

8.000 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Birketvej 146, 4941 Bandholm

30i

Reersnæs By, Bandholm

560 m², heraf vej 0 m²

5.600 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Birketvej 164, 4941 Bandholm

7c, 34b, 7d

Reersnæs By, Bandholm

1.359 m², heraf vej 0 m²

14.000 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Bjerreskovvej 15, 4920 Søllested

18h

Skodsebølle By, Landet

690 m², heraf vej 0 m²

6.900 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Bjerreskovvej 31, 4920 Søllested

14b

Skodsebølle By, Landet

1.277 m², heraf vej 0 m²

12.800 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Brandstrupvej 105, 4930 Maribo

2b ig 18d

Brandstrup By, Tirsted

7.850 m², heraf vej 0 m²

78.500 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Bygaden 109, 4983 Dannemare

9h og 9k

Gloslunde By, Gloslunde

1.633 m², heraf vej 0 m²

 16.300 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Bøgetvej 94, 4913 Horslunde

41c og 42c

Kastager By, Utterslev

1.724 m², heraf vej 0 m²

17.300 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Egebøllevej 8, 4983 Dannemare

3h

Nr. Egebølle By, Dannemare

690 m², heraf vej 0 m²

6.900 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Frederiksmindevej 8, 4930 Maribo

4d

Krønge By, Krønge

944 m², heraf vej 254 m²

 9.440 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Fuglsevej 7, 4960 Holeby

32r

Torslunde By, Torslunde

674 m², heraf vej 0 m²

 6.700 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Færgevej 5, 4912 Harpelunde

7h og 7k

Tårs by, Sandby

670 m², heraf vej 0 m²

6.700 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Gallevej 25, 4913 Horslunde

1i

Utterslev By, Utterslev

867 m², heraf vej 177 m²

 8.700 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Gammelbyvej 2, 4900 Nakskov

41c

Gammelby By, Tillitse

938 m², heraf vej 437 m²

 9.380 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Gl. Stationsvej 8, 4930 Maribo

9b

Bursø By, Bursø

788 m², heraf vej 0 m²

 7.900 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Havebyen 11, 4960 Holeby

4ah

Hillestolpe By, Fuglse

1.750 m², heraf vej 0 m²

17.500 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Hulbækvej 15, 4953 Vesterborg

32

Vesterborg By, Vesterborg

1.198 m², heraf vej 0 m²

12.000 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Hunseby Strandvej 3, 4930 Maribo

16n

Hunseby By, Hunseby

890 m², heraf vej 0 m²

8.900 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Højrebygade 4, 4920 Søllested

14d

Søllested By, Søllested

145 m², heraf vej 0 m²

1.450 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Højrebygade 10-12 og Bækkevej 2

3g, 3n, 3m, Højreby By, Søllested

Højreby By, Søllested

1.740 m², heraf vej 425 m²

17.400 kr.

Udbydes med henblik på en forhåndsafklaring omkring eventuel købsinteresse for grundene. Bud fremsendes snarest muligt, dette til brug for sagens politiske behandling.
Vi gør opmærksom på, at grundene er V1-kortlagt. Nærmere information herom kan rekvireres.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Højrebyvej 84, 4900 Nakskov

9ao

Ullerslev By, Avnede

1.613 m², heraf vej 0 m²

16.200 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Højskolevej 16, 4920 Søllested

3p

Søllested By, Søllested

1.379 m², heraf vej 0 m²

13.800 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Kalvehavevej 1, 4960 Holeby

2c og 3e

Hillestolpe By, Fuglse

1.130 m², heraf vej 0 m²

 11.300 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Keldernæs Skolevej 14, 4952 Stokkemarke

1d

Keldernæs By, Stokkemarke

865 m², heraf vej 0 m²

8.700 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Kildevej 8, 4970 Rødby

52b

Brandstrup By, Tirsted

655 m², heraf vej 0 m²

6.550 kr.Adresse
 
Matr. nr. Ejerlav Areal Vejl. pris
Kragenæsvej 5, 4943 Torrig L. 2d Birket By, Birket     530 m², heraf vej 0 m²     5.300 kr.   

Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Krøngevej 1, 4930 Maribo

27a

Krønge By, Krønge

1.025 m², heraf vej 0 m²

10.300 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Langesø Tværvej 5, 4900 Nakskov

5h

Ø. Nordlunde By, Halsted

969 m², heraf vej 280 m²

9.700 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Maglehøjvej 136, 4900 Nakskov

3

Savnsø Vig, Nakskov Jorder 

323 m², heraf vej 0 m²

3.300 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Maglehøjvej 138, 4900 Nakskov

2a

Savnsø Vig, Nakskov Jorder 

999 m², heraf vej 0 m²

10.000 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Maglehøjvej 209, 4983 Dannemare

13e og 13f

Klynge By, Tillitse

(samlet) 2.092 m², heraf vej 0 m²

20.900 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Maribovej 66, 4930 Maribo

41d

Bursø By, Bursø

252 m², heraf vej 0 m²

2.600 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Nakskov Landevej 84, 4970 Rødby

29b

Vejleby By, Vejleby

2.149 m², heraf vej 0 m²

21.500 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Nordlundevej 8, 4913 Horslunde

6g

Horslunde By, Horslunde

313 m², heraf vej 0 m²

3.100 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Nøbbøllevej 1, 4960 Holeby

20o

Holeby By, Holeby

833 m², heraf vej 0 m²

8.300 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Nøbbøllevej 3, 4960 Holeby

20p

Holeby By, Holeby

1.026 m², heraf vej 0 m²

10.300 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Oddevej 145, Købelev, 4900 Nakskov

7c

Roløkke By, Købelev

608 m², heraf vej 0 m²

6.100 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Pederstrupvej 71, 4913 Horslunde

12f

Horslunde By, Horslunde

713 m², heraf vej 0 m²

7.200 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Ravnsborgvej 1, 4943 Torrig L.

10h

Birket By, Birket

758 m², heraf vej 0 m²

7.600 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Rosmarksvej 11, 4900 Nakskov

30a

Knubbeløkke By, Kappel

2.896 m², heraf vej 297 m²

26.000 kr.


Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Råvej 6, 4930 Maribo

20c

Hillested By, Hillested

3.683 m², heraf vej 1.140 m²

36.900 kr.Adresse

Matr. nr. Ejerlav Areal Vejl. pris
Simonshovedvej 6, 4920 Søllested
5g og 5f
Nybølle By, Ryde 1.501 m² og 690 m², heraf vej 0 m² 22.000 kr.


Adresse
 
Matr. nr. Ejerlav Areal Vejl. pris
Sjunkebyvej 10, 4900 Nakskov 3k Sjunkeby By, Kappel  1.457 m², heraf vej 0 m² 14.600 kr.


Adresse
 
Matr. nr. Ejerlav Areal Vejl. pris
Skodsebøllevej 22, 4920 Søllested 7q Nybølle By, Ryde 788 m², heraf vej 0 m² 7.900 kr.


Adresse
 
Matr. nr. Ejerlav Areal Vejl. pris
Skodsebøllevej 45, 4983 Dannemare 29 Græshave By, Græshave 465 m², heraf vej 0 m² 4.700 kr.


Adresse
 
Matr. nr. Ejerlav Areal Vejl. pris
Skørringe Skovvej 23, 4930 Maribo 19a Kristianssæde Skov, Skørringe 949 m², heraf vej 0 m² 9.500 kr.

Adresse

Matr. nr.

Ejerlav

Areal

Vejl. pris

Sortemosevej 1, 4913 Horslunde

3I

Sandbjerg Hede

2400 m², heraf vej 30 m²

23.700 kr.Adresse
 
Matr. nr. Ejerlav Areal Vejl. pris
Studehavevej 15, 4895 Errindlev 67bx Errindlev By, Errindlev 1.857 m², heraf vej 0 m² 18.600 kr.


Adresse
 
Matr. nr. Ejerlav Areal Vejl. pris
Søvængerne 10, 4953 Vesterborg 4s Lindet By, Birket 2.102 m², heraf vej 0 m² 21.000 kr.


Adresse
 
Matr. nr. Ejerlav Areal Vejl. pris
Tillitsevej 4, 4983 Dannemare 3e Majbølle By, Tillitse 670 m², heraf vej 0 m² 6.700 kr.


Adresse
 
Matr. nr. Ejerlav Areal Vejl. pris
Tillitsevej 14, 4983 Dannemare 3p Majbølle By, Tillitse 712 m², heraf vej 0 m² 7.200 kr.


Adresse
 
Matr. nr. Ejerlav Areal Vejl. pris
Tillitsevej 50, 4983 Dannemare 10h Klynge By, Tillitse 690 m², heraf vej 0 m² 6.900 kr.


Adresse
 
Matr. nr. Ejerlav Areal Vejl. pris
Torpe Byvej 3, 4900 Nakskov 21d Torpe By, Avnede 944 m², heraf vej 0 m² 9.500 kr.


Adresse
 
Matr. nr. Ejerlav Areal Vejl. pris
Tårsvej 59, 4912 Harpelunde 36i Sandby By, Sandby  795 m², heraf vej 0 m² 8.000 kr.


Adresse
 
Matr. nr. Ejerlav Areal Vejl. pris
Vesterborgvej 22, 4953 Vesterborg 11f Vesterborg By, Vesterborg 538 m², heraf vej 0 m² 5.380 kr.


Adresse
 
Matr. nr. Ejerlav Areal Vejl. pris
Vestre Landevej 144 og 146, 4951 Nørreballe 5o, 5f og 5q Nørreballe By, Østofte I alt for alle 3 matr. nr. 754 m², heraf vej 0 m² 7.600 kr.


Adresse
 
Matr. nr. Ejerlav Areal Vejl. pris
Vestre Landevej 315, 4952 Stokkemarke 5i Abed By, Stokkemarke 802 m², heraf vej 0 m² 8.100 kr.


Adresse
 
Matr. nr. Ejerlav Areal Vejl. pris
Vestre Landevej 323, 4952 Stokkemarke 5f Abed By, Stokkemarke 689 m², heraf vej 0 m² 6.900 kr.

Adresse
 
Matr. nr. Ejerlav Areal Vejl. pris
Vestre Landevej 356, 4952 Stokkemarke 7k Stokkemarke By, Stokkemarke 690 m², heraf vej 0 m² 6.900 kr.


Adresse
 
Matr. nr. Ejerlav Areal Vejl. pris
Øster Nordlundevej 7, 4900 Nakskov 7b Ø. Nordlunde By, Halsted 1.398 m², heraf vej 355 m² 10.500 kr.


Adresse
 
Matr. nr. Ejerlav Areal Vejl. pris
Øster Nordlundevej 34, 4900 Nakskov 5g Ø. Nordlunde By, Halsted 969 m², heraf vej 280 m² 9.700 kr.