Generelle salgsbetingelser ved køb af parcelhusgrunde

For flere af grundene gælder det, at byggeri skal påbegyndes inden for et år efter overtagelsesdagen og fuldføres inden for to år. 

Selv om grundene udbydes til fast pris, er Lolland Kommune ikke forpligtet til at sælge grundene til den udbudte pris. Udbudspriserne er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak, vand, el, fællesantenne og fjernvarme.

Flere af grundene blev udbudt til salg ved årsskiftet 2011-2012. Priser og betingelser er for størstedelen af disse grunde uændrede. Grundene kan umiddelbart sælges.

Købstilbud skal afgives skriftligt.