Lolland Kommunes botilbud jf. Almenboliglovens § 105 med støtte efter Servicelovens § 85 er opdelt i tre klyngebyggerier fordelt på Stormarksalle og Krogsbølleparken i Nakskov og Flintebjerg i Holeby

Tilbuddet er for borgere, der har behov for døgndækning. Borgerne er i forskellige aldersgrupper og har forskellige funktionsniveauer. Derfor bliver der sat fokus på den enkeltes behov og ønsker.


 

Billede af botilbuddet KrogsbølleparkenKrogsbølleparken Afd. 1 er en dementafdeling, hvor der ligeledes er personer med down syndrom samt personer der har brug for ekstra pleje og omsorg.

Krogsbølleparken Afd. 2 er for borgere, der har brug for en forudsigelig, genkendelig og struktureret hverdag. Borgerne er meget individuelle og har behov for støtte til at indgå i sociale sammenhænge.


 

Billede af botilbuddene Flintebjerg Nord og SydFlintebjerg Nord, er en afdeling med ældre borgere der er psykisk og/eller fysisk hæmmet. De kender hinanden godt og har boet sammen i flere år.

Flintebjerg Syd, er en afdeling med borgere der er psykisk og/eller fysisk udviklingshæmmet, som har brug for støtte og vejledning i egen lejlighed.


 

Billede af botilbuddene Flintebjerg Øst og VestFlintebjerg Øst, er en afdeling med unge borgere der er multiple handicappet, de har behov for ekstra pleje og omsorg samt sansestimulering og kommunikationsformer.

Flintebjerg Vest, er en afdeling med unge mennesker med autisme spektrum forstyrrelser. Borgerne har brug for struktur og en individuel tilgang hver dag for at skabe forudsigelighed.


 

Stormarken er delt op i fire mindre enheder, hvoraf Stormarken 1, Stormarken 2 og Stormarken 3 er målrettet voksne udviklingshæmmede i aldersgruppen 18-85+ år.

Mobilitygruppen er voksne udviklingshæmmede borgere med syns-, høre og/eller kommunikationsnedsættelse.