Hver gang barnet er til undersøgelse, vurderer vi tændernes frembrud og tandstillingen. Ved større afvigelser vil barnets sædvanlige tandlæge henvise til vores specialtandlæge. Vores specialtandlæge ser alle børn i 4.- 5. klasse med henblik på evt. tandregulering.

Hvis specialtandlægen vurderer, at det er nødvendigt at rette tænderne, bliver både I og barnet indbudt til møde, hvor vi taler om behov og behandlingsmuligheder. Der tilbydes kun tandreguleringsbehandling efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Tandregulering i Lolland Kommune forgår på klinikkerne i Nakskov og Maribo.