Alle børn fra 0-18 år, som bor i Lolland Kommune, kan gå gratis til tandlæge på  kommunens klinikken enten i  Nakskov eller Maribo. Barnet bliver automatisk indkaldt til den klinik, I bor tættest på. I kan dog frit vælge, hvilken klinik I ønsker at høre til. I bliver indkaldt til det første besøg, når jeres barn er cirka otte måneder.

Som udgangspunkt undersøger vi børnenes tænder med 1½ års interval. Men der er forskel på, hvor ofte børn har behov for at få undersøgt tænderne og der kan være perioder, hvor børn skal undersøges med kortere interval. Derfor skal børn ind imellem komme hyppigere end hvert 1½ år. Hvis I mener, jeres barn har behov for en ekstra undersøgelse, er I altid velkomne til at bestille en tid.

I Tandplejen Lolland har vi mange års erfaring med at behandle børn og unge. Vi tilpasser vores behandling efter det enkelte barns behov og modenhed. Vores viden opdateres løbende, så vi til hver en tid arbejder efter de nyeste anbefalinger og med de bedste materialer.

Vi samarbejder først og fremmest med jer som forældre, og vi ser helst, at en af jer går med barnet til tandlæge hver gang indtil barnet er 15 år. Vi samarbejder også med sundhedsplejersker, dagplejen, daginstitutioner, skoler mv.. Tandplejen Lolland kommer gerne ud og fortæller om tænder og tandsundhed i mødregrupper, hos dagplejere, i daginstitutioner, ligesom vi har undervisningsprogrammer til skolebørn.

Hvis I ikke ønsker at benytte den kommunale tandplejes tilbud om forebyggende og behandlende tandpleje til jeres barn/børn, gælder følgende:

Vælger I privatpraktiserende tandlæge til jeres barn/børn mellem 0 – 15 år, skal I selv betale 35 % af regningen hos den privatpraktiserende tandlæge, mens tandplejen betaler det resterende. Ved behov for tandregulering er der ligeledes en egenbetaling på 35%. Tandlægeskift kan kun foretages én gang årligt og omfatter hele tandplejetilbuddet.

I enkelte tilfælde kan I benytte anden kommunes klinik. Ring til tandplejen og få oplysning om, hvad der gælder for jeres barn.

Mailadresse til begge klinikker: tandplejen@lolland.dk

Ved det første tilvænningsbesøg er det vigtigste ikke at undersøge tænderne, men at barnet og I som forældre kommer ind og ser, hvordan vi bor, og hvad vi laver. Vi leger lidt med tandlægeudstyret og taler om amning, sut, kost, tandbørstning og hvordan I bedst passer på tænderne.

Børnene bliver indkaldt til undersøgelse efter behov. Vi opfordrer jer forældre til at komme med til alle besøg – dvs. både almindelige tandundersøgelser, tandbehandlinger og forebyggelsesbesøg indtil jeres børn er mindst 15 år. Det skyldes, at I skal give informeret samtykke til alt, hvad vi foretager os på jeres børn.

Hvis I vælger ikke at komme med til jeres skolebarns tandlægebesøg, vil I til og med 2. klasse få en seddel fra tandlægen, når barnet har været på klinikken. Efter 2. klasse vil I kun få en seddel fra tandlægen efter behov. I er altid velkomne til at kontakte os for en snak om barnets tænder.

16-17-årige kan vælge  at modtage det gratis kommunale tandplejetilbud på kommunale klinikker, eller hos privatpraktiserende tandlæge efter eget valg. Hvis du vælger en privatpraktiserende tandlæge, skal du først udfylde en valgseddel hos os. Når vi har modtaget valgsedlen, kan vi overføre dine journaloplysninger til din nye tandlæge. Først når dette er i orden, kan du benytte dig af din nye tandlæge. Tandlægeskift kan kun foretages én gang årligt.

Hvis du vælger at skifte, gælder det for det samlede tandplejetilbud. Er du i gang med tandregulering, kan ovenstående valgmulighed ikke benyttes, da igangværende behandlinger skal færdiggøres der, hvor det er påbegyndt. Ovenstående gælder også for den afsluttede tandreguleringsbehandling (retentionsbehandling)

E-mailadresse til begge klinikker: tandplejen@lolland.dk