Pædagogisk Psykologisk Rådgivning- og Ressourcecenter (PPRC) er i Lolland Kommune en decentral enhed under Børn og Unge. PPRC’s arbejdsopgaver retter sig mod at støtte børn og unge i alderen 0 – 18 år med særlige behov samt at støtte disse børns forældre, dagtilbud og skoler både i almenområdet og i specialtilbud.

PPRC rådgiver og vejleder skoler, dagtilbud og forældre med henblik på at sikre udvikling, læring og trivsel hos børn og unge.

I PPRC er der ansat følgende personalegrupper: Tale-hørekonsulenter, indskolingskonsulenter, LKT (Læring, Kontakt og Trivsel) -udviklingskonsulent, psykologer, læsekonsulent og administrativt personale samt en leder.

PPRC´s arbejde består i at rådgive og vejlede de voksne omkring barnet/ den unge med det formål at støtte barnet / den unge i sin udvikling.

PPRC arbejder på at understøtte udviklingen af stærke børne– og læringsfællesskaber.

Kontakt afdelingen:

PPRC´s administration
Helle Johansson: Tlf. 54 67 61 21.