Distriktsskolen Øst, Østofteafdelingen
Distriktsskolen Øst, Østofteafdelingen

Der er i Lolland Kommune 2 overordnede folkeskoler fordelt på flere afdelinger.

Byrådet har besluttet at ændre strukturen fra 1. august 2020, hvor de to distrikter bliver erstattet af to områdeinstitutioner i byområderne og fire landsbyordninger i henholdsvis Horslunde, Søllested, Østofte og Holeby.

Klik her og se et foreløbigt organisationsdiagram over den nye struktur.

Lolland Kommunes folkeskoler arbejder tæt sammen med Lolland Ungdomsskole om tilbud til børn og unge. Folkeskolerne samarbejder også med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) om forberedelse af de unge, så de er parate til at tage en ungdomsuddannelse. 
Pædagogisk Psykologisk RessourceCenter (PPRC) er tæt på skolernes praksis og understøtter skolernes udvikling.