Støtteforeningen for Lolland Krisecenter er en frivillig forening som har det formål, at forbedre vilkår og livskvalitet for kvinder og børn under deres ophold på krisecenteret.

Dette gøres gennem midler søgt ved forskellige fonde, frivilligmidler, donationer mm.

Bestyrelsen samarbejder med Lolland Krisecenter udvikle det frivillige arbejde.

Bestyrelsen pr. 1.1.2019

Formand: Vinni Sørensen
Næstformand: Thomas Nielsen
Kasserer: Karsten Johansen

For yderlige information kontakt Støtteforeningen v/ Vinni Sørensen, mobil 31 21 89 54