Bliver du slået, eller er du blevet det tidligere? Bliver du truet med vold, udsat for psykisk terror eller seksuel tvang? Er det din mand, kæreste, eksmand eller andre familiemedlemmer der gør dig ondt? Lider børnene? Så har du her muligheden for at få hjælp.

Beliggenhed

Krisecentret ligger centralt i Maribo ved Søndersø. Vi bor tæt på offentlige transportmidler og indkøbsmuligheder.

Indretning

Krisecenteret er indrettet med 5 stk. 2-værelses lejligheder med eget bad/toilet/lille the-køkken, 1 stk. 1-værelses lejlighed med lille thekøkken, adgang til bad/toilet som deles med yderligere 1-værelses rum. Derudover er der stort fælles køkken, fælles opholds- og spisestue, stor overdækket altan, legeområde til børn, vaskerum, personalekontor og store møblerede gangarealer.

Botilbud

Krisecentret er et midlertidigt botilbud for kvinder og deres børn, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsproblemer. Lolland Krisecenter er en del af Social & Arbejdsmarked i Lolland Kommune.

Optagelse

Optagelsen på Krisecentret kan ske ved egen henvendelse til krisecenteret evt. anonymt eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

Lovgrundlag

Krisecentret drives efter § 109 i Lov om Social Service. Krisecentret er selvvisiterende, hvilket betyder, at det er den daglige leder, der træffer afgørelse om ind-visitering. Ud-visitering sker i samråd med kvinden, og der etableres kontakt til den koordinerende familierådgiver i kvindens kommune med henblik på efterværn.
Ved en eventuel klage over en afgørelse eller andre forhold henvises der til klagevejledningen på siden.

Lolland Krisecenters værdigrundlag

 • Vi forpligter os til at bekæmpe, synliggøre og fokusere på vold mod kvinder og børn. Vi tager udgangspunkt i kvindens og barnets egen voldshistorie.
   
 • Vi forpligter os til at møde kvinder og børn med respekt for hver enkelt uanset deres livsstrategi, seksualitet, religion, politiske og kulturelle tilhørsforhold.
   
 • Vi forpligter os til at se kvinden som sin egen ressource og til at hjælpe hende med at genvinde styrke således, at hun kan træffe egne valg.
   
 • Vi forpligter os til at tilstræbe høj faglighed i vores arbejde samt til at være åbne og synlige i vores tilbud.
   
 • Vi forpligter os til at kende og arbejde efter LOKK'S (Landsorganisation af kvindekrisecentre) etiske retningslinjer og at reagere og handle på forhold, der ikke er i overensstemmelse med disse retningslinjer.

Forbehold

Krisecenteret modtager ikke kvinder med aktivt misbrugsproblem. Krisecenteret har handicapvenlige adgangsforhold samt 4 handicapvenlige lejligheder.