I alle daginstitutioner skal forældre kunne oprette en forældrebestyrelse / et forældreråd. Bestyrelsen/rådet kan fastlægge principper for dagtilbuddets arbejde og for økonomien.

I Lolland Kommune oprettes en bestyrelse i hvert distrikt, og der oprettes forældreråd på hver daginstitution. I daginstitutioner uden for Maribo og Nakskov, hvor dagtilbud og skole er samlet fysisk, oprettes fælles forældreråd for SFO og dagtilbud.

Se vedtægt for forældrebestyrelser for dagtilbud