Har du lyst til at bruge en del af din tid som frivillig?

Som frivillig har du en uvurderlig rolle. Du får mulighed for at gøre en positiv forskel i andres liv og selv få gode oplevelser og erfaringer, du kan bruge i andre sammenhænge. Det frivillige arbejde skaber netværk og fællesskab, forebygger ensomhed og isolation samt skaber livsglæde hos vores ældre borgere.

Som frivillig på vores plejecentre og åbne centre, udfører du aktiviteter, der tager udgangspunkt i dine egne ressourcer og interesser.

Eksempler på aktiviteter på frivillig basis

• Besøgs- og gåtursven
• Hundebesøgsven (www.besøgshunde.dk)
• Chauffør på busture ud af huset
• Tovholder for kreative grupper
• Caféfrivillig
• Frivillig i IT-cafe
• Cykelpiloter
• Erindringsdans
• Gudstjeneste

Læs mere om at være frivillig i vores pjece ”Frivillig i plejeboliger og åbne aktivitets- og træningscentre”

Har du fået lyst til at blive frivillig, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Info om at være frivillig

 • Som frivillig gør du hverdagen meningsfuld og indholdsrig for dig selv og andre.
 • Som frivillig er du med til at skabe positiv forandring i andres liv.
 • Som frivillig får du et stort netværk og lærer mange mennesker at kende.
 • Som frivillig er du med til at få ting til at ske.
 • Som frivillig kan du gøre en særlig indsats - netop fordi du er frivillig.
 • Alle kan noget, som andre har brug for, og som frivillig har du stor indfl ydelse på egen indsats.

Vi har brug for frivillige til mange forskellige slags aktiviteter. Det kunne fx være at give en god oplevelse ved at gå en tur i nærområdet, spille kort, læse avisen højt, synge, tale om gamle minder, være besøgsven, vågekone/-mand, hjælpe til ved fester eller bankospil.

Sammen kan vi finde frem til den aktivitet, som interesserer dig mest, og som passer dig bedst.

Du bestemmer selv, hvor meget af din tid du vil bidrage med. 

Har du lyst til at blive frivillig, kan du kontakte en frivillighedskoordinator.

Har du nogle kompetencer eller idéer, som du ønsker at være frivillig med, er du meget velkommen til at kontakte os.

I Lolland Kommune fi ndes 6 åbne aktivitets- og træningscentre, hvoraf det åbne center i Søllested er uden personale. Tilbuddet henvender sig til borgere +60 år. Aktiviteterne på de åbne aktivitets- og træningscentre er i høj grad brugerstyrede og båret af frivillige kræfter.

Du kan få hjælp til at starte nye aktiviteter, og derefter kan du selv - eller i samarbejde med andre frivillige - stå for aktiviteten (evt. med let støtte fra frivillighedskoordinatoren).

Har du en god ide, kan vi hjælpe dig med at etablere kontakten til andre med samme interesse.

Eksempel på aktiviteter:

 • Socialt samvær
 • Litteraturgruppe/højtlæsning
 • Musik og sang
 • Fysiske aktiviteter
 • Spille kort
 • Lave kreative ting med andre
 • IT-undervisning
 • Madlavning og bagning
 • Fællesspisning

I sensommeren 2014 blev Rickshawcyklen introduceret i Lolland Kommune. Rickshawcyklen findes på alle plejecentrene og de åbne aktivitets- og træningscentre, så borgerne på centrene samt i dagtilbuddene kan komme på tur.

Vi har allerede en del aktive frivillige cykelpiloter, men vi har brug for flere, der har lyst til at sidde bag styret og dele oplevelserne med vores ældre borgere.

Rickshawcyklen er el-drevet, og er du en erfaren cykelbruger, skal der ikke meget øvelse til, før du er i gang.

Læs mere om at være frivillig cykelpilot i Lolland Kommune

Læs om projektet ”Cykling uden alder”

Erindringsdans er en meget populær aktivitet på såvel plejecentrene som de åbne centre i Lolland Kommune. Det er et koncept, der blev udviklet i 2008 af demenskonsulent Susanne Rishøj.

Erindringsdans er primært målrettet mennesker med moderat til svær demens sygdom, men er en aktivitet for alle og er endvidere meget velegnet i forhold til at inddrage pårørende og frivillige.

Vi mødes og danser 8 gange og slutter af med et stort afdansningsbal. Har du fået lyst til at være med, eller er du blot interesseret i at høre mere, så kontakt en af vores frivillighedskoordinatorer.

Er du blevet nysgerrig på at blive frivillig? Eller har du brug for at finde en frivillighedskoordinator?

Download kontaktoplysninger på alle frivillighedskoordinatorer på plejecentre og åbne centre.

Modtager du dagpenge eller efterløn, er der som frivillig regler for, hvad du må.

Er du tilknyttet en institution eller forening, der samarbejder med plejecentret (en støtteforening eller lign.), kan du arbejde et antal timer, som ikke vil blive trukket i dine dagpenge/efterløn.

Hvis du derimod laver frivilligt arbejde i en offentlig institution (f.eks. et plejecenter) uden tilknytning til en forening, vil du blive trukket i dagpenge eller efterløn time for time.

De gældende regler kan du finde på frivillighed.dk eller ved at kontakte din a-kasse/fagforening. (Bemærk der er kommet nye regler august 2017).

Husk at få et skriftligt svar som dokumentation, inden du påbegynder dit frivillige arbejde.

Alle vores plejecentre og åbne aktivitetscentre samarbejder med forskellige foreninger. Kontakt frivillighedskoordinatoren for at høre, hvilke foreninger vi samarbejder med.

Læs mere om at være frivillig i pjecen ”Frivillig i plejeboliger og åbne aktivitets- og træningscentre”.