Flere og flere mennesker oplever demenssymptomer og oftere i en tidlig alder. Men en demensdiagnose betyder ikke, at livet slutter. Et nyt projekt har fokus på at skabe en række nye tilbud til yngre borgere med hukommelsesforandringer eller begyndende demens samt til pårørende. Denne side vil løbende blive opdateret med de forskellige tilbud, efterhånden som de starter op.

Hvem er tilbuddene til?

Projektets tilbud er målrettet:

  • Personer under 67 år, som oplever hukommelsesforandringer
  • Personer, som er nydiagnosticeret med demens
  • Pårørende til disse

Aktiviteter i projektet vil primært være placeret i Lolland Kommune, men vil være åbne for borgere fra hele Lolland - også den vestlige del af Guldborgsund Kommune.

Hvad går det ud på?

Projektet inddrager borgere og lokalsamfund på Lolland i udviklingen af nye rådgivnings- og aktivitetstilbud for mennesker med hukommelsesforandringer og deres pårørende. Projektet vil have fokus på:

Rådgivning

  • Af både fagpersoner og frivillige med egne erfaringer omkring hukommelsesproblematikker
  • Målrettet dem, som oplever hukommelsesforandringer, samt deres pårørende

Aktiviteter

  • Baseret på de behov, som mennesker med hukommelsesforandringer og pårørende selv giver udtryk for
  • Drevet af deltagerne selv - med hjælp fra frivillige kræfter

Information

Dialog med lokalsamfundet med det formål at:

  • Afmystificere demens og nedbryde fordomme om, hvad et menneske med demens er - eller ikke er - i stand til
  • Udbrede kendskab til demens og medvirke til, at flere er opmærksomme på symptomer tidligt i forløbet, hvor det stadig er muligt at sikre en udvikling

Hvem står bag?

Projektet er et samarbejde mellem Lolland Kommune, Den Boligsociale Fond og FrivilligCenter Lolland. Det er håbet fra de tre samarbejdspartnere, at projektets tilbud kan medvirke til at skabe et mere demensvenligt Lolland. Et Lolland, hvor mennesker, som oplever demenssymptomer, føler, at de kan få den støtte og vejledning, de har behov for, og kan bevare et aktivt liv med fortsat udvikling. Et Lolland, hvor pårørende kan blive bedre rustet til hverdagen med demens, og har gode muligheder for at bevare egen identitet.

Aktuelle tilbud:

Oplever du problemer med at huske? Så vil du måske have glæde af et teknologisk hjælpemiddel, der kan gøre hverdagen nemmere og hjælpe dig med fortsat at leve det liv, du ønsker. 

På Teknologibiblioteket er der mulighed for at låne en række forskellige hjælpemidler med hjem for at afprøve, om de kan lette hverdagens udfordringer. Det kan for eksempel være, at du har problemer med at finde vej eller svært ved at holde styr på aftaler og dagligdagens gøremål. Teknologibiblioteket giver dig mulighed for at afprøve hjælpemidlet i en periode og efterfølgende evaluere med en konsulent, om det har gjort en forskel i din hverdag. 

Teknologibiblioteket har mange forskellige løsninger, der kan hjælpe med de udfordringer du evt. oplever. Blandt andet GPS-løsninger, kalenderløsninger til påmindelser om begivenheder eller medicinindtag, forskellige apps til hjernetræning og meget mere. Derudover tilbyder biblioteket introduktion til hjælpemidlerne og rådgivning om metoder, der gør det nemmere at håndtere hverdagens udfordringer.

”Teknologiske hjælpemidler gør det muligt at fastholde sine færdigheder og sin selvstændighed længst muligt. Og jo tidligere, man kommer i gang med dem, jo større er chancen for, at man kan lære at bruge teknologierne og få glæde af dem - også senere i forløbet. Man indarbejder nemlig en systematik, når man bruger en teknologi til funktionsnedsættelse, og den systematik kan være gavnlig for flere forskellige hverdagsaktiviteter, når man måske ikke længere mestrer de samme ting som nu.”

​siger Anita, som er konsulent i Teknologibiblioteket og som har stor erfaring med hukommelsesvanskeligheder og de udfordringer, det kan medføre. Anita står klar til at tage imod dig på Teknologibiblioteket, hvor hun kan hjælpe med at afklare, hvilke behov du har samt fremvise og fortælle om mulige hjælpemidler.

Fakta om Teknologibiblioteket:

Adresse: Sundhedsinfoen, Maribo Sundhedscenter, Sdr. Boulevard 84, 4930 Maribo

Første åbningsdag vil være tirsdag den 8. januar. Biblioteket er åbent tirsdag i lige uger kl. 14.30-17.00.

Der vil derudover være mulighed for at tage telefonisk kontakt til konsulenten på mandage kl. 08.30-09.30 på telefon 54 67 41 03.

Kniber det med at huske?

Når du har svært ved at huske i hverdagens gøremål, så kan det hjælpe at tale med andre, som har erfaring hermed. 

Den anonyme telefonrådgivning er et tilbud under Den Boligsociale Fond. Tilbuddet er gratis og det henvender sig til yngre mennesker under 67 år med milde hukommelsesforandringer og deres pårørende.

Du kan ringe om dagliglivets udfordringer og få støtte og rådgivning af en frivillig. De frivillige har alle personlige erfaringer med hukommelsesproblemer i familien eller omgangskredsen. De har derfor kendskab til de udfordringer, der følger med, når hukommelsen svigter. De kan desuden oplyse om, hvor der er mere hjælp at hente.


Åbningstider

Mandage og Torsdage kl. 15.00-17.00 på Telefon: 71 99 71 12
 

Forebyg demens - styrk hjernen!

Klub Styrk Din Hjerne er en aktivitetsklub for dig, som ønsker at styrke hjernen. Kom og vær med.

Klub Styrk Din Hjerne har forskellige aktiviteter på programmet, men der vil altid være fokus på socialt samvær og aktiviteter, der kan være med til at styrke hjernen. Det er nemlig bevist, at netop disse ting kan være med til at modvirke hukommelsesvanskeligheder og demens.

Hvad kan vi tilbyde dig?

Vi mødes to gange om måneden på FrivilligCentrene i Lolland Kommune. Sammen laver vi aktiviteter, som styrker hjernen. Vi mødes den første mandag i måneden i Maribo og den 3. mandag i måneden i Nakskov.

Medmindre andet er oplyst er det fra kl. 16.00-18.00.

Deltagelse er gratis.

Programmet for foråret 2019 er som følger:

FrivilligCenter Maribo, Sdr. Boulevard 82a:
3. juni: Oplæg ved Lissen Steffensen krydret med trommer ved Tubas.

FrivilligCenter Nakskov, Hoskiersvej 17:
17. juni: Oplæg ved Lissen Steffensen krydret med trommer ved Tubas.

Kontaktperson for Klub Styrk Din Hjerne

Projektkoordinator Anne Riis, Den Boligsociale Fond
Telefon: 26 36 27 64, mail: ar@boligsocial.dk

For mennesker 50+ med hukommelsesforandringer og deres pårørende

Café Liv og Glæde er et tilbud fra Den Boligsociale Fond, som henvender sig til mennesker, som har hukommelsesforandringer tæt inde på livet. Dette er dog ikke et krav - alle er velkommen.

Caféens aktiviteter indeholder f.eks. sang, dans, foredrag, udflugter og hyggeligt samvær. Her kan I komme og være en del af et fællesskab, hvor I kan bevare eller udvikle livsglæde og et socialt aktivt liv.

Café Liv og Glæde er et gratis tilbud. Der vil dog være brugerbetaling ved spisearrangementer og udflugter. Caféens aktiviteter ligger både i Maribo og Nakskov. Se programmet for foråret 2019 nedenfor.

Café Liv og Glæde Maribo

FrivilligCenter Maribo,

Sdr. Boulevard 82a, 4930 Maribo (medmindre andet er oplyst).

Tirsdag den 29. januar  kl. 15.00-17.00: Leif Jørgensen fra Maribo Lokalhistoriske arkiv fortæller

Tirsdag den 26. februar kl. 15.00-17.00: Social samvær - vi hygger

Tirsdag den 26. marts kl. 15.00-17.00: Vera Nedergaard fortæller om sit Afrika og synger

Tirsdag den 30. april kl. 15.00-17.00: Lars Boye - på harmonika

Tirsdag den 28. maj kl. 15.00-17.00: Vi ser film: Den Skaldede Frisør

Tirsdag den 25. juni kl. 13.30-17.00: Udflugt til Frilandsmuseet i Maribo. Omvisning, kaffe/kage ca. 75,- kr. Husk tilmelding.

Café Liv og Glæde Nakskov

FrivilligCenter Nakskov, Hoskiærsvej 17, 1. sal, 4900 Nakskov (medmindre andet er oplyst)

Tirsdag den 8. januar  kl. 15.00-17.00: Lise Simon fortæller om Nakskov

Tirsdag den 12. februar kl. 15.00-17.00: Social samvær - vi hygger

Tirsdag den 12. marts kl. 15.00-17.00: Vera Nedergaard fortæller om sit Afrika og synger

Tirsdag den 9. april kl. 15.00-17.00: Lars Boye - på harmonika

Tirsdag den 14. maj kl. 15.00-17.00: Vi ser film: Den Skaldede Frisør

Tirsdag den 11. juni kl. 13.30-17.00: Udflugt til Rewentlow Park/Museum. Omvisning, kaffe/kage ca. 75,- kr. Husk tilmelding.

Kontaktperson på Café Liv og Glæde

Projektkoordinator Anne Riis, Den Boligsociale Fond

Tlf.: 26 36 27 64

E-mail: ar@boligsocial.dk

Tilbud til dig, der er pårørende til et menneske under 67 år, som oplever hukommelsesforandringer.

En pårørendegruppe består af 6-7 deltagere og 1-2 frivillige. I gruppen kan du mødes med andre ligestillede og drøfte hverdagens glæder og sorger, når man har hukommelsesforandringer tæt inde på livet. Gruppen er et gratis tilbud under Den Boligsociale Fond.

Der bliver lagt stor vægt på at inddrage både dig som deltager og de frivilliges viden, ressourcer, erfaringer og livshistorier. Der tages udgangspunkt i erfarings/videns udveksling, redskaber og information, der kan styrke dig til at støtte dig selv og dit familiemedlem mere varigt. Ønsket med grupperne er først og fremmest, at du som pårørende oplever dig støttet af et netværk, så psykisk nedslidning og depression forebygges. Det er en stor opgave at være pårørende til et menneske der har fået hukommelsesforandringer eller demens inde på livet. Det giver ofte store udfordringer i hverdagen. Forskning tyder på, at man via socialt og aktivt liv kan styrke og opretholde livskvalitet og funktionsevne længere tid og derved forhale processen/udfordringerne.

Gruppeforløbet er på 8 gange 2 timer og foregår på Frivilligcenter afd. Maribo, Sdr. Boulevard 82, 4930 Maribo.

Datoer for gruppeforløb: 

Torsdag den 21. februar kl. 16.00-18.00

Torsdag den 7. marts kl. 16.00-18.00

Torsdag den 4. april kl. 16.00-18.00

Torsdag den 25. april kl. 16.00-18.00

Torsdag den 9. maj kl. 16.00-18.00

Torsdag den 23. maj kl. 16.00-18.00

Torsdag 6. juni kl. 16.00-18.00

Torsdag 20. juni kl. 16.00-18.00

Kontaktperson på Gruppetilbuddet:

Projektkoordinator Anne Riis, Den Boligsociale Fond

Tlf.: 26 36 27 64

E-Mail: ar@boligsocial.dk

Kunne du tænke dig at vide mere om demens? Vil du gerne vide, hvad du kan gøre, hvis du er bekymret for et familiemedlem, en ven, eller en nabo? Eller er du nysgerrig på, hvad du selv kan gøre for at styrke hjernen og reducere risikoen for hukommelsesvanskeligheder? Så er det en god idé at deltage i en de kommende temaaftener. 

Lolland Kommune, Den Boligsociale Fond og FrivilligCenter Lolland er gået sammen om at udvikle en række tilbud til borgere, som oplever hukommelsesvanskeligheder. Formålet er at skabe de bedste rammer for, at de fortsat kan leve et meningsfuldt liv. Samarbejdet har desuden til formål at udbrede kendskabet til demens og de tidlige symptomer på demens. Samt gøre flere klogere på, hvad vi selv kan gøre for at styrke vores hjerne.

Der afholdes derfor en række temaaftener, hvor der vil være oplæg om demens, og om hvad vi kan gøre for at styrke hjernen. Udover at få en masse viden med hjem, kan du blandt andet høre om, hvor du kan gå hen med eventuelle bekymringer. 

Tid og sted for temaaftenerne

Torsdag 6. juni kl. 18.30-21.00 Dannemare Forsamlingshus, Bygaden 53, 4983
Onsdag 12. juni kl. 19.00-21.30 Søllested Biograf, Højrebygade 62, 4920
Tirsdag 18. juni kl. 18.30-21.00 Rødbyhavn Sportshal Cafeteria, Havnegade 101, 4970
Torsdag 20. juni kl. 19.00-21.30 Ravnsborghallens kulturlokale, Pederstrupvej 30, 4913
 
Arrangementerne er gratis, og der serveres kaffe/te og kage. 

Vi glæder os til at se dig.

Arrangement "Styrk din hjerne"

Tirsdag den 4. september deltog mere end 60 borgere i arrangementet "Styrk din Hjerne" i Maribo Sundhedscenter.

Deltagerne fik indblik i den nyeste forskning, som viser, at vi selv kan gøre noget for at holde hjernen frisk og nedsætte risikoen for demens.

I den efterfølgende workshop fik deltagerne mulighed for at give deres bud på hvilke aktiviteter, der kunne være gode til at styrke hjernen og nedsætte risikoen for demens, eller udskyde symptomerne efter diagnosticering. 

Der kom rigtig mange gode idéer på banen, som vi nu arbejder videre med at få sat i gang. Vi glæder os meget til at annoncere dem efterhånden, som vi er klar til at starte op. 

Vi vil gerne sige mange tak til alle dem, der deltog i arrangement og bidrog aktivt til dialogen i grupperne i forbindelse med workshoppen. Vi er meget taknemmelige for jeres input. 

Vi hører meget gerne fra deltagerne med ris eller ros om arrangementet, eller hvis I efterfølgende er kommet i tanke om andre gode idéer. Henvendelse kan se til styrkdinhjerne@lolland.dk

Tak!