Lolland Kommune har 10 akutsenge på Møllecenteret i Nakskov. Akutsengene er et tilbud om intensiv medicinsk behandling til ældre medicinske patienter, som i en periode har et særligt behov, der ikke kan varetages i eget hjem. Formålet med akutsengene er at forebygge indlæggelser og genindlæggelser på sygehuset.

Akutsengene er et visiteret tilbud, der kan være en tryg og god mulighed for ældre borgere, som er i risiko for at blive indlagt på sygehuset. Det er hjemmehjælpen eller hjemmesygeplejen, der kan anmode om en indlæggelse på akutsengene. Også praktiserende læger kan anmode personalet på akutsengene om en indlæggelse, men de kan ikke indskrive direkte til en akutseng.

Når en borger bliver indlagt på en akutseng, skal der foreligge en lægefaglig vurdering, der udelukker, at borgeren har behov for en sygehusindlæggelse.

Opholdet på akutsengene er gratis.

Direkte kontakt til akutsengene

Kl. 7.00-23.00: Tlf. 54 67 44 36
Kl. 23.00-7.00: Tlf. 54 67 44 35

Om projektet

Akutsengene er et projekt under Sygeplejen, der er støttet af Sundhedsstyrelsen. Projektet har til formål at forebygge indlæggelser og genindlæggelser hos ældre medicinske patienter, blandt andet gennem rehabiliterende træning.

Projektperioden løber fra januar 2018 til udgangen af juni 2019. Resultatet af projektet vil afgøre, om der efterfølgende skal etableres akutsenge som et fast tilbud i Lolland Kommune.