header-img

Opstilling af kandidater til Byrådet i Lolland Kommune

Der afholdes kommunal- og regionsrådsvalg den 21. november 2017, kl. 08.00-20.00, og der skal vælges 25 medlemmer til Byrådet i Lolland Kommune. 

Som noget nyt er der mulighed for at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindste antal stillere. Muligheden gælder kun for kandidatlister, der ved sidste kommunalvalg opnåede repræsentation i Byrådet og fortsat er repræsenteret i Byrådet. Kandidatlister til kommunalvalget, som ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindste antal stillere, kan indleveres fra og med tirsdag den 5. september til og med tirsdag den 19. september kl. 12.00.

Kandidatlister til kommunalvalget, der ikke er fritaget for kravet om underskrifter fra et mindste antal stillere, kan indleveres fra og med tirsdag den 19. september til og med tirsdag den 3. oktober kl. 12.00. Kandidatlister med krav om stillere skal være underskrevet af minimum 25 vælgere fra kommunen som stillere.

Blanketter til kandidatlister kan fås ved henvendelse til Strategi- og Direktionssekretariatet i Lolland Kommune, Jernbanegade 7, 4930 Maribo, tlf. 54 67 68 54, mail: strategiogdirektionssekretariatet@lolland.dk

De udfyldte kandidatlister skal afleveres til Strategi- og Direktionssekretariatet, Jernbanegade 7, 4930 Maribo.

Kriterier for at kunne stille op og stemme til kommunalvalget

For at kunne stille op og for at kunne stemme ved valget skal man have fast bopæl i kommunen og være fyldt 18 år senest på valgdagen den 21. november 2017.

Man skal desuden opfylde én af følgende betingelser:

  • Have dansk indfødsret (være dansk statsborger)
  • Være statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den europæiske Union (EU)
  • Være statsborger i Norge eller Island
  • Uden afbrydelse have haft fast bopæl i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland) i de sidste 3 år forud for valgdagen.

Med virkning fra 1. juli 2016 er valgretten udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne nævnt ovenfor.

Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer:

  • Udlændinge på tålt ophold
  • Udvisningsdømte udlændinge
  • Administrativt udviste udlændinge
  • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner.

Anmeldelse af valgforbund og listeforbund

Valgforbund og listeforbund mellem kandidatlister kan anmeldes indtil mandag den 9. oktober kl. 12.00. Anmeldelsen skal afleveres i Strategi- og Direktionssekretariatet, Jernbanegade 7, 4930 Maribo.

Blanketter til anmeldelse af valgforbund og listeforbund kan fås i Strategi- og Direktionssekretariatet, Jernbanegade 7, 4930 Maribo, tlf. 54 67 68 54, mail: strategiogdirektionssekretariatet@lolland.dk.

Læs mere - eksempel

Sidst opdateret 18-08-2017