header-img

Hvem kan stemme

Man må stemme til kommunal- og regionsrådsvalget, hvis man opfylder betingelserne her.

For at kunne stemme ved valget skal man have fast bopæl i kommunen og være fyldt 18 år senest på valgdagen den 21. november 2017.

Man skal desuden opfylde én af følgende betingelser:

  • Have dansk indfødsret (være dansk statsborger)
  • Være statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den europæiske Union (EU)
  • Være statsborger i Norge eller Island
  • Uden afbrydelse have haft fast bopæl i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland) i de sidste 3 år forud for valgdagen.

Med virkning fra 1. juli 2016 er valgretten udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne nævnt ovenfor.

Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer:

  • Udlændinge på tålt ophold
  • Udvisningsdømte udlændinge
  • Administrativt udviste udlændinge
  • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner.

Læs mere - eksempel

Sidst opdateret 18-08-2017