header-img

EU-borgere bosat i Danmark

Stemmeberettigede fra andre EU-lande, der er bosat i Danmark, skal ansøge deres hjemkommune om at blive optaget på valglisten.

Du finder ansøgningsskema på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Send ansøgningen til Lolland Kommune, Jernbanegade 7, 4930 Maribo senest den 23. april 2019. 

Eller send ansøgningen med Digital Post på borger.dk eller e-Boks: Vælg Digital Post > Skriv ny post > Vælg din bopælskommune som modtager i kategorien ”Offentlige myndigheder / kommuner” og vedhæft din udfyldte ansøgning.

Særlige regler for EU-diplomater m.fl.

Statsborgere fra EU-lande, der opholder sig i Danmark som diplomater ved repræsentationer her i landet, eller som er ansat på diplomatlignende vilkår ved herværende EU- eller internationale organisationer m.v., og som er registreret i Udenrigsministeriets protokol, har valgret og er valgbare til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

For at blive optaget på valglisten, skal de pågældende sende en ansøgning til den kommune, hvor de på ansøgningstidspunktet har deres private bolig (adresse).

Sidst opdateret 25-03-2019