header-img

Udsatterådet

Lolland Kommune har nedsat et Udsatteråd, der på baggrund af medlemmernes erfaringer og viden om socialt udsatte borgere kan rådgive Byrådet samt afgive høringssvar inden politisk behandling af beslutninger, som vedrører udsatte borgere i kommunen.

Udsatterådet er et rådgivende organ, som først og fremmest skal være et talerør for udsatte grupper.

Målgruppen for udsatterådet defineres som voksne borgere, der befinder sig i en udsat social livssituation, der kan skyldes hjemløshed, fattigdom, ensomhed, sindslidelse, prostitution, vold, eller alkohol- eller stofmisbrug.

Lolland Byråd har på mødet d. 11. oktober 2018 godkendt medlemmerne af Udsatterådet for perioden 2018 til 2021.

Udsatterådets medlemmer

Lars Christiansen, formand – Lolland Byråd (F)

Bente Borreskov – Lolland Byråd (Ø)

Henning Alfred Rasmussen – Lolland Byråd (P)

Mogens Hansen - Den Boligsociale Fond

Jan Marseille - Frelsens Hær

Anne Damgaard-Mørch - Kirkens Korshær

Jørgen Rassi Rasmussen - Lolland Sportsråd

Lone Bille - Mødrehjælpens afdeling i Maribo

Niels Nielsen - Red Barnet - Lolland

Mogens Meier - Røde Kors – Vestlolland

Dagsordner og referater

Se udsatterådets mødedatoer, dagsordner og referater på Lolland Kommunes Politiker Web.

Sidst opdateret 31-10-2018