header-img

Sportsråd Lolland

Sportsråd Lolland er en interesseorganisation for alle registrerede idrætsforeninger i Lolland Kommune.

Sportsråd Lolland

  • arbejder sammen med foreningerne om tiltag, som giver mulighed for, at flest mulige borgere har mulighed for at dyrke idræt/motion
  • arbejder for at tilbyde sundhedsrelaterede kurser if. eks. førstehjælp, idrætsskader m.m. samt lederkursus  i  lokalområdet,  dermed medvirke til en fortsat udvikling af foreningerne og nuværende og kommende ledere
  • deltager i relevante møder og kurser rundt om i landet, for at ny viden og trends i idrætten kan  implementeres i foreningerne til  gavn for foreningerne  og borgerne
  • arbejder aktivt for, at alle foreninger får udarbejder med udvikling af deres organisation og kompetenceudvikling af den enkelte leder
  • ønsker at være en aktiv medspiller overfor de kommunale udvalg og administration
  • deltager aktivt i alle udvalg, hvor idrætten har en interesse
  • afholder foredrag/oplag om emner, som er oppe i tiden, og som kan udvikle foreningerne

Se mere på: www.sportsråd-lolland.dk/

Sportsråd Lollands bestyrelse:

Navn E-mail Telefon Mobil
Formand      
Finn Larsen finn.l.kajak@gmail.com   22 46 11 55
Næstformand      
Jørgen Rassi Rasmussen rassi@post.tele.dk   30 53 88 97
Kasserer      
Henning Johansen hjo.gym@gmail.com   41 56 72 34
Sekretær      
Tine Holst tineholst10@gmail.com   20 84 08 54
Bestyrelsesmedlemmer      
Bente Juszczyk juszczyk@mail.tele.dk 54 94 42 89 23 45 02 54
Bjarne Hallstrøm bkhallstrom@hotmail.com   30 74 30 55
Anita Munk  lindehus@post.tele.dk 53 81 23 04  
Anne-Lise Ibsen pealibsen@hotmail.dk   29 36 21 59
Poul Erik Wulff-Højer pewh@youmail.dk   22 44 49 44
Suppleanter      
Erling Ahmt e.b.ahmt@mail.dk 54 93 55 03  

Sidst opdateret 20-06-2017