header-img

Evaluering af Naturråd Lolland Falster

I juni 2017 vedtog Folketinget en ændring af planloven, som indebærer, at kommunerne skal foretage en samlet planlægning for naturbeskyttelsesinteresser og Grønt Danmarkskort.

 

Det lokale naturråd for Lolland og Falster skulle rådgive kommunerne om de naturområder, der skal indgå i et Grønt Danmarkskort.

Naturråd Lolland Falster har haft følgende medlemmer

 • Bæredygtigt Landbrug - Jens Haubroe
 • Danmarks Naturfredningsforening - Maria Rosa De Matteo, Gunvor Thorsen
 • Danmarks Jægerforbund - Christian Clausen, Poul Nielsen (suppleant)
 • Friluftsrådet - John Knudsen, Pia Grønning (suppleant)
 • Dansk Ornitologisk Forening - Ole Friis Larsen, René Christensen (suppleant)
 • Foreningen Toreby Landsby - Otto Jensen
 • Rødby Fjord Lodsejerlaug - Ole Westerholt Jørgensen
 • Guldborgsund Sports- og Idrætsråd - Ebbe Bressing
 • Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Linnéa Treschow, Jens Allan Kahr, John Nielsen (suppleant)
 • Landbrug & Fødevarer - Jane Strate Buck, Nicolas de Bertouch-Lehn, Jørgen Rye Rasmussen (suppleant)
 • Dansk Skovforening - Lars Wilhelm, Poul Schreiner
 • Guldborgsund Kommune - Frederik Cordes, Kit Stoltzenbach Palmkvist
 • Lolland Kommune Magnus Klamer Jørgensen, Regitze Lassen

 

Grønt Danmarkskort

Målet med Grønt Danmarkskort er at give et samlet overblik over, hvor den eksisterende natur findes og hvor der i fremtiden er potentiale for at skabe ny natur. Det er hensigten, at Grønt Danmarkskort - på tværs af kommunegrænser og kommuneplaner - skal vise, hvordan nuværende natur sammen med ny natur skal bindes sammen i ét stort landsdækkende naturnetværk.

Den danske natur får således mere plads og bliver mere robust til gavn for spredning af vilde dyr og planter.

Der er udpeget eksisterende samt potentielle naturområder og økologiske forbindelser som en del af Grønt Danmarkskort. Disse udpegninger indgår i kommuneplanen og skal revideres i næste kommuneplan.
Her skal der tænkes på tværs af kommunegrænser for at sikre, at der kommer god sammenhæng mellem forskellige naturområder, så slutproduktet bliver et naturnetværk på tværs af hele Danmark.
 

Lokale naturråd  

For at kvalificere kommunernes arbejde, blev der i januar 2018 oprettet lokale naturråd i hele Danmark.

Naturrådene skulle rådgive kommunerne om udpegningen af de eksisterende og potentielle naturområder og økologiske forbindelser.

Det var kommunerne, der havde det endelige ansvar for, at der blev foretaget en udpegning af områder, der skulle indgå i Grønt Danmarkskort.

De lokale naturråd afsluttede deres arbejde den 15. juli 2018 med følgende anbefalinger til kommunerne:

Naturrådets anbefaliner

Følgebrev til Naturrådets anbefalinger

Pressemeddelelse vedr. Naturrådets anbefalinger
 

Sekretariatskommune

Lolland Kommune har varetaget sekretariatsbetjeningen af Naturråd Lolland Falster. 
For yderligere oplysninger: Kontakt Magnus Klamer Jørgensen eller Regitze Lassen

 

Kommunernes Naturpolitikker og -strategier

Lolland Kommunes Naturpolitik

Guldborgsund Kommunes Naturstrategi

 

Links til lovstof, vejledninger og rapporter

Bekendtgørelse til etablering af lokale naturråd

Vejledning til etablering af lokale naturråd

Vejledning om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser

Mere om Grønt Danmarkskort  - info fra miljø- og Fødevareministeriet

Vejledning til digitale naturkort

Biodiversitetskort for Danmark – rapport fra Århus Universitet

Naturpleje og arealstørrelser – rapport fra Århus Universitet

Guldborgsund Kommunes kommuneplan

Lolland Kommunes kommuneplan

 

Links til digitale kort og databaser

De digitale naturkort 

Biodiversitetskort

Fugle og natur

Naturdata

Sidst opdateret 01-11-2018