header-img

Integrationsrådet

Ifølge integrationsloven kan kommunerne oprette integrationsråd. Der er få krav til Rådets sammensætning. Dog skal Rådet have mindst syv medlemmer, og alle Rådets medlemmer skal bo i kommunen.

Det er Integrationsrådets opgave at varetage de etniske minoriteters interesser i kommunen. Integrationsrådet kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, som kommunen tilbyder. Udtalelserne offentliggøres på kommunes hjemmeside. 

Integrationsrådet mødes som regel den første torsdag hver anden måned, med undtagelse af juli og august.

Desuden holder Integrationsrådet årlige møder med de politiske udvalg. Integrationsrådets vision er at fremme et samfund, hvor tolerance, respekt og indbyrdes forståelse er i fokus. Selvom Rådet ikke har kompetence til at træffe beslutninger, så værdsættes Rådets input og gode råd af såvel politikere som embedsmænd.


Integrationsrådets medlemmer

 • Birura Ndagijimana,Nakskov
 • Bjarne Jensen (repræsentant for 3F Lolland)
 • Bjarne Sørensen (repræsentant for Sportsråd Lolland)
 • Esad Skrijelj, Maribo
 • Gert Mortensen, medlem af Byrådet (A)
 • Goran Smailagic, Vesterborg
 • Muj Berisha (formand), Nakskov
 • Naimatullah Basharat (næstformand), Nakskov
 • Remzi Grepi, Nakskov
 • Rusmira Dizdarevic, Nakskov
 • Signe Lund Winther, medlem af Byrådet (A)
 • Tabib ben Tabib, Rødby
 • Vibeke Grave (repræsentant for Lolland Ungdomsskoles bestyrelse)

Sidst opdateret 27-10-2017