header-img

Handicaprådet

Alle kommuner har nedsat et handicapråd. Handicaprådet har otte medlemmer.
Fire er politiske repræsentanter udpeget af Byrådet den 5. december 2013, og fire er udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH).
Handicaprådet er et dialogforum, der dels er et høringsorgan for alle spørgsmål af betydning for mennesker med handicap, og dels er et rådgivende organ for Byrådet.

Alle borgere er velkomne til at kontakte Handicaprådets formand.

Handicaprådets medlemmer

 • Formand Merete Sørensen (Foreningen Sind), mobil 40 41 23 15, e-mail: merete-ralph@stofanet.dk

 • Næstformand Marie-Louise Brehm Nielsen (P)

 • Anette Knoblauch (O)

 • Gert Mortensen (A)

 • Søren Kolstrup (Ø)         

 • John Hansen (Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede), tlf. 54 92 64 11, e-mail: jh4900@youmail.dk

 • Johnny Petersen (Muskelsvindfonden), tlf. 20915109, e-mail: jpst21@gmail.com

 • Sussie Errebo Hansen (Dansk Fibromyalgiforening), tlf. 54 60 59 20, e-mail: sussierrebo@stofanet.dk

Stedfortrædere:

 • Bente Borreskov (Ø) stedfortræder for Søren Kolstrup

 • Erik Kjelgaard (O) stedfortræder for Anette Knoblauch

 • Poul Erik Ibsen (A) stedfortræder for Gert Mortensen

 • Tom Larsen (V) stedfortræder for Marie-Louise Brehm Nielsen

 • Gunnar Frederiksen (Muskelsvindfonden), stedfortræder for Merete Sørensen

 • Jane Brinchmann (Dansk Fibromyalgi), stedfortræder for Sussie Errebo Hansen

 • Bent Hansen (Høreforeningen), stedfortræder for Johnny Petersen

 • Finn Perning (Scleroseforeningen), stedfortræder for John Hansen

 

Sidst opdateret 16-10-2017