header-img

Ældrerådet

Om Lolland Ældreråd

Lolland Ældreråd er et rådgivende organ, som er direkte valgt af og blandt kommunens befolkning over 60 år. Ældrerådet opstilles af og vælges af enkeltpersoner uafhængigt af de politiske partier. Der kan altså ikke opstilles parti- og/eller organisationslister.

Rådet består af 11 personer, som er valgt for en 4-årig periode.

Ældrerådet høres i sager om f.eks. personlig og praktisk hjælp - madservice - plejebolig og ældrebolig - aktivitets- og træningscentre - døgnpleje - lokale trafikforhold og andre aktiviteter for ældre.
Ældrerådet holder møde hver måned med undtagelse af juli.

Alle ældre med bopæl i Lolland Kommune og deres pårørende er velkomne med spørgsmål eller forslag til rådet.

Referater fra rådets møde vil kunne findes på PolitikerWeb.

Ældrerådets opgaver:

  • løbende kontakt til ældre, således at deres behov og ønsker bliver hørt i kommunen
  • information til ældre om generelle og særlige livsvilkår
  • høringsberettiget i forhold om ældres vilkår, der forelægges i kommunalbestyrelsen og politiske fagudvalg
  • er med til at planlægge den fremtidige politik, der vedrører ældre i kommunen

     

Formand May-Brit Horst
Tlf. 54 92 35 31

Mobil: 30 56 64 35
Mail: may-brit@horst.dk

 

Sidst opdateret 16-10-2017