header-img

Ældrerådet

Lolland Ældreråd er et rådgivende organ, som er direkte valgt af og blandt kommunens befolkning over 60 år. Ældrerådet opstilles af og vælges af enkeltpersoner uafhængigt af de politiske partier. Der kan altså ikke opstilles parti- og/eller organisationslister.

Rådet består af 11 personer, som er valgt for en 4-årig periode.

Ældrerådet høres i sager om f.eks. personlig og praktisk hjælp - madservice - plejebolig og ældrebolig - aktivitets- og træningscentre - døgnpleje - lokale trafikforhold og andre aktiviteter for ældre.
Ældrerådet holder møde hver måned med undtagelse af juli.

Alle ældre med bopæl i Lolland Kommune og deres pårørende er velkomne med spørgsmål eller forslag til rådet.

Referater fra rådets møde vil kunne findes på PolitikerWeb.

Ældrerådets opgaver:

  • løbende kontakt til ældre, således at deres behov og ønsker bliver hørt i kommunen
  • information til ældre om generelle og særlige livsvilkår
  • høringsberettiget i forhold om ældres vilkår, der forelægges i kommunalbestyrelsen og politiske fagudvalg
  • er med til at planlægge den fremtidige politik, der vedrører ældre i kommunen

     

Formand May-Brit Horst
Tlf. 54 92 35 31

Mobil: 30 56 64 35
Mail: may-brit@horst.dk

Ældrerådet 2018-2021

Navn og adresse

Mail-adresse

Telefon

May-Brit Horst
Ved Dampmøllen 3D, 2 – 15
4900 Nakskov

may-brit@horst.dk

54 92 35 31

30 56 64 35

Lindy Fynholm
Bregnevej 4
4930 Maribovej

lindy@fynholm.dk 40 76 26 86

Rita Tonnesen
Maribovej 12
4960 Holeby

ritatonnesen50@gmail.com 61 85 60 54

Karen Zubari
Østervang 17
4970 Rødby

karen@karenzubari.dk

54 60 20 50

22 18 09 35

Britta Skydsbjerg
Præstevænget 36A
4920 Søllested

b.s.skydsbjerg@get2net.dk

54 92 60 84

20 85 84 24

Finn Simonsen
Nødebjerg 21
4960 Holeby

finn.simonsen2016@gmail.com 23 22 03 44

Gunnar Hansen
Ansgars Vej 15
4930 Maribo

gunnarkamma@gmail.com 20 99 62 15

Finn Olsen
Stationsvej 10
4983  Dannemare

hoenekro@mail.dk 28 12 33 60

Lissen Steffensen
Tjennemarkevej 31
4952 Stokkemarke

lissensteffensen@gmail.com 20 57 37 47

Børge Stoustrup
Mejerivej 12
4900 Nakskov

borge@stoustrup.dk 23 65 17 29

Ingerlis Friis Pedersen
Skovbøllevej 20
4900 Nakskov

ingerlis@frihedspris.dk 21 42 10 15

 

 

 

Ældrerådets kontaktpersoner til plejecentre 2018-2021

Plejecenter

Kontaktperson, Ældrerådet

Kontaktoplysninger

Teamleder

Bøgelunden, Horslunde Lindy Fynholm
Bregnevej 4, 4930 Maribo

lindy@fynholm.dk
40 76 26 86

Anne Stope
Mail: ansto@lolland.dk
Tlf. 54 67 45 11

Skolebakken, Nakskov

Børge Stoustrup
Mejerivej 12, 4900 Nakskov

borge@stoustrup.dk
23 65 17 29

Birgitte Jensen
Mail: birje@lolland.dk
Tlf. 54 67 46 06

Margretecentret, Maribo

Lissen Steffensen
Tjennemarkevej 31, 4952 Stokkemarke

lissensteffensen@gmail.com
20 57 37 47

Jeannette Kirkhammer
Mail: jki@ok-fonden.dk
Tlf. 27 29 19 16
Møllecentret, Nakskov

Ingerlis Friis Pedersen
Skovbøllevej 20, 4900 Nakskov

ingerlis@frihedspris.dk
21 42 10 15

Karina Riis Rasmussen
Mail: karir@lolland.dk
Tlf. 54 67 46 16

Sandby Ældrecenter, Sandby

Rita Tonnesen
Maribovej 12, 4960 Holeby

ritatonnesen50@gmail.com
61 85 60 54

Karin Hansen
Mail: kahan@lolland.dk
Tlf. 54 67 43 21

Hvedevænget og Havrevænget, Nakskov

May-Brit Horst
Ved Dampmøllen 3D, 2 – 15, 4900 Nakskov

may-brit@horst.dk
54 92 35 31
30 56 64 35

Hanne Nicolaisen
Mail: hanic@lolland.dk
Tlf. 54 67 45 96

Stokkemarkecentret, Stokkemarke

Gunnar Hansen
Ansgars Vej 15, 4930 Maribo

gunnarkamma@gmail.com
20 99 62 15

Jette Rasmussen
Mail: jetra@lolland.dk
Tlf. 54 67 43 56

Rønnebærparken, Dannemare

Finn Olsen
Stationsvej 10, 4983  Dannemare

hoenekro@mail.dk
28 12 33 60

Anne Stope
Mail: ansto@lolland.dk
Tlf. 54 67 45 11

Bøgevænget, Holeby

Finn Simonsen
Nødebjerg 21, 4960 Holeby

finn.simonsen2016@gmail.com
23 22 03 44

Lisbeth Ekberg Sørensen
Mail: leso@lolland.dk
Tlf. 54 67 47 51

Lykkesejecentret, Søllested

Britta Skydsbjerg
Præstevænget 36A, 4920 Søllested

b.s.skydsbjerg@get2net.dk
54 92 60 84
20 85 84 24

Vivi Jørgensen
Mail: vivjo@lolland.dk
Tlf. 54 67 46 76

Blomsterparken og Kirsebærhaven, Rødby

Karen Zubari
Østervang 17, 4970 Rødby

karen@karenzubari.dk
54 60 20 50
22 18 09 35

Tina Simarcis Skytt
Mail: tisis@lolland.dk
Tlf. 54 67 44 41

Sidst opdateret 18-10-2018