header-img

Vandforsyningsplan 2010-17 for Lolland Kommune

Planen skal sikre godt og rigeligt drikkevand i Lolland Kommune, også i fremtiden.

Planen beskriver kommunens grundvandsressourcer, grundvandsbeskyttelse, den nuværende indvinding, de almene vandværker, forsyningssikkerhed og prognoser for det fremtidige drikkevandsforbrug m.v. Planen indeholder en række målsætninger og midler til opnåelse af målsætningerne for at fremtidssikre godt og rigeligt drikkevand i Lolland Kommune.

Planen består af en "forudsætningsdel" med bilag, samt en "plandel med bilag".

Vandplan og bilag kan downloades som pdf-filer her:

Forudsætningsdel inkl. minimum- og maksimumniveau
Bilaget ressource- og indvindingsvurdering

Plandel med økonomibilag

Lolland Kommunes Byråd godkendte den 27. januar 2011 ”Vandforsyningsplan 2010-17 for Lolland Kommune”.

Sidst opdateret 15-11-2017