header-img

Natura 2000-områder

I Lolland Kommune finder man 4 af de såkaldte Natura 2000 områder. For hvert Natura 2000 område har Staten udpeget naturtyper, arter og fugle som skal sikres mod tilbagegang og trusler, som kan forhindre at arterne eller naturtyperne kan eksisterer på sigt.

Det er statens opgave, jf. miljømålsloven, at udarbejde en Natura 2000-plan for hvert af de 4 Natura 2000-områder. Efterfølgende skal Lolland Kommune udarbejde en handleplan for hvert af de 4 Natura 2000-områder, hvor målene i statens Natura 2000-planer bliver konkretiseret i egentlige handlinger.

Handleplanerne bliver vedtaget for 6 år af gangen, og vi er nu i gang med 2. planperiode for årene 2016-2021. Lolland Kommune har ansvaret for at udarbejde Natura 2000 -handleplaner for 3 af de 4 Natura 2000 områder i Lolland Kommune og Miljøstyrelsen har ansvaret for handleplanen for Halsted Kloster Dyrehave-områder. De 4 områder, der er udarbejdet Natura 2000-handleplaner for i Lolland Kommune er:

Sidst opdateret 15-11-2017