header-img

Planer undervejs

På denne side kan du se en oversigt over de planer, der er undervejs i Lolland Kommune. At de er undervejs betyder, at et debatoplæg eller planforslag har været i høring, og at forslaget pt. afventer videre politisk behandling.

Høring af Forslag til Lokalplan for Erhvervs- og boligområde ved Rødbyvej i Nakskov

Forslagene var i høring fra 5. oktober til 5. november 2018.

Udgivet 5.10.2018

Høring af Forslag til Kommuneplantillæg 8 - ”Ændring af rammer for Maribo Bymidte"

Forslaget var i høring fra 20. september til 18. oktober 2018

Udgivet 20.9.2018

Høring af Forslag til Lokalplan for transporttungt erhvervsområde ved afkørsel 48 i Maribo Erhvervspark

Planen var i høring fra 20. august til 17. september 2018

Udgivet 20.8.2018

Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2017-2027

Nyt erhvervsområde ved motorvejsafkørsel 48 skal indgår som kloakopland i spildevandsplan 2017-2027. Var i høring frem til 4. september 2018.

Udgivet 10.7.2018

Fornyet høring af Forslag til Lokalplan for Grandfeldts Gård i Maribo

Planen var i høringen til 24. august 2018. Der blev afholdt borgermøde d. 1. august 2018 på Sundhedscentret, Søndre Boulevard 84, 4930 Maribo

Udgivet 22.6.2018

Debatoplæg om "Udstillingscenter for Femern Bælt forbindelsen"

Idéer og forslag kunne indsendes i efteråret 2013.

Udgivet 25.6.2013

Debatoplæg for "Knuthenlund"

Idéer og forslag kunne indsendes i foråret 2012.

Udgivet 7.4.2012

Debatoplæg til 6 (3) vindmølleprojekter

Idéer og forslag kunne indsendes i efteråret 2010.

Udgivet 7.12.2010