header-img

Planer undervejs

På denne side kan du se en oversigt over de planer, der er undervejs i Lolland Kommune. At de er undervejs betyder, at et debatoplæg eller planforslag har været i høring, og at forslaget pt. afventer videre politisk behandling.

Høring af Forslag til Lokalplan for agroindustri ved Savnsøgaard, Nakskov

Planerne var i høring fra 16. august til 13. september 2018

Udgivet 16.8.2018

Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2017-2027

Nyt erhvervsområde ved motorvejsafkørsel 48 skal indgår som kloakopland i spildevandsplan 2017-2027. Var i høring frem til 4. september 2018.

Udgivet 10.7.2018

Fornyet høring af Forslag til Lokalplan for Grandfeldts Gård i Maribo

Planen var i høringen til 24. august 2018. Der blev afholdt borgermøde d. 1. august 2018 på Sundhedscentret, Søndre Boulevard 84, 4930 Maribo

Udgivet 22.6.2018

Høring af Idéoplæg til Solcelleanlæg ved afkørsel 48 ved Maribo

”Idéoplægget" var i høring til d. 7. maj 2018

Udgivet 16.4.2018

Fornyet høring af udvidelse af Rødby Varmeværk – tre alternative placeringer

Høringen var frem til 11. maj 2018

Udgivet 13.4.2018

Høring af Idéoplæg til Agroindustrielt engrosområde ved Halsted

”Idéoplægget" var i høring til den 12. februar 2018.

Udgivet 26.1.2018

Høring af Debatoplæg til udvidelse af Nakskov bymidte

Debatoplægget var i høringen frem til d. 15. januar 2018.

Udgivet 11.12.2017

Høring af debatoplæg for ny dagligvarebutik på Løjtoftevej i Nakskov

Debatoplægget var i høring frem til 4. maj 2017.

Udgivet 6.4.2017

Debatoplæg om "Udstillingscenter for Femern Bælt forbindelsen"

Idéer og forslag kunne indsendes i efteråret 2013.

Udgivet 25.6.2013

Debatoplæg for "Knuthenlund"

Idéer og forslag kunne indsendes i foråret 2012.

Udgivet 7.4.2012

Debatoplæg til 6 (3) vindmølleprojekter

Idéer og forslag kunne indsendes i efteråret 2010.

Udgivet 7.12.2010