header-img

Planer undervejs

På denne side kan du se en oversigt over de planer, der er undervejs i Lolland Kommune. At de er undervejs betyder, at et debatoplæg eller planforslag har været i høring, og at forslaget pt. afventer videre politisk behandling.

Høring af Forslag til Kommuneplantillæg 5 - Ændring af ramme for Holeby Skole

Planen var i høring til 17. juli 2018

Udgivet 19.6.2018

Høring af Forslag til ophævelse af dele af Lokalplan 355-8 "Holeby Skole"

Planen var i høring fra 19. juni til 17. juli 2018.

Udgivet 19.6.2018

Høring af Forslag til lokalplan for opgradering af Jøncksvej fra Færgevej til Rødbyhavn Havn

Planerne var i høring fra 12. juni til 14. august 2018

Udgivet 12.6.2018

Høring af Idéoplæg til Solcelleanlæg ved afkørsel 48 ved Maribo

”Idéoplægget" var i høring til d. 7. maj 2018

Udgivet 16.4.2018

Fornyet høring af udvidelse af Rødby Varmeværk – tre alternative placeringer

Høringen var frem til 11. maj 2018

Udgivet 13.4.2018

Høring af Idéoplæg til Agroindustrielt engrosområde ved Halsted

”Idéoplægget" var i høring til den 12. februar 2018.

Udgivet 26.1.2018

Høring af Debatoplæg til udvidelse af Nakskov bymidte

Debatoplægget var i høringen frem til d. 15. januar 2018.

Udgivet 11.12.2017

Høring af debatoplæg for ny dagligvarebutik på Løjtoftevej i Nakskov

Debatoplægget var i høring frem til 4. maj 2017.

Udgivet 6.4.2017

Debatoplæg om "Udstillingscenter for Femern Bælt forbindelsen"

Idéer og forslag kunne indsendes i efteråret 2013.

Udgivet 25.6.2013

Debatoplæg for "Knuthenlund"

Idéer og forslag kunne indsendes i foråret 2012.

Udgivet 7.4.2012

Debatoplæg til 6 (3) vindmølleprojekter

Idéer og forslag kunne indsendes i efteråret 2010.

Udgivet 7.12.2010