header-img

Masterplan for kultur- og fritidsfaciliteter

Byrådet har på deres møde d. 7. juni 2013 godkendt en udviklingsplan for Lolland Kommunes lokalområder – inddelt i de gamle kommunegrænser fra før kommunesammenlægningen.
 
Se Byrådets beslutning her

Udviklingsplaner for de enkelte områder

Forløbet omkring udviklingsplanen har vægtet dialog med lokalområderne højt. Det er vigtigt, at der sikres gode og tidssvarende kultur- og fritidsfaciliteter i jeres område og at der samtidig også er et økonomisk råderum til fremtidig udvikling både 5 og 10 år ud i fremtiden.

I perioden 10. september 2012 til 10. januar 2013 har der været møder i alle de syv gamle kommuner. Dokumenter fra alle møderne kan du få ved henvendelse til teamleder Jørgen Olsen på telefon 54 67 68 88 eller mail: jorol@lolland.dk

Inden den endelige vedtagelse af udviklingsplanen, fik alle mulighed for at stille spørgsmål til politikerne i Femern Bælt, Erhvervs- og Kulturvalget på 2 møder, som afholdtes i hhv. Maribo og Nakskov

Download "Udviklingsplan - Masterplan for kultur- og idrætsfaciliteter"

Download Bygninger 2015

 

 

 

Sidst opdateret 08-03-2018